marți, 6 noiembrie 2012

          Ziua înzestrării armatei

Cea de-a 95-a aniversare a „Zilei înzestrării armatei” s-a desfăşurat luni, 5 noiembrie, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional.
“Armata română are nevoie mai mult ca oricând de un Departament pentru armamente dinamic, modern, care să valorifice cât mai bine resursele umane şi financiare destinate înzestrării armatei, potenţialul tehnic, tehnologic şi industrial, astfel încât să constituie  un adevărat motor strategic al procesului de transformare a Armatei României pentru o integrare deplină în structurile Euro – Atlantice”, a spus celor prezenţi secretarul de stat pentru armamente, Floarea Şerban.
Secretarul de stat pentru armamente a felicitat şi premiat echipele Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi a Academiei Tehnice Militare, care au obţinut premiul pentru realizări ştiinţifice deosebite în anul 2012, cu proiectul ”Utilizarea/Controlul Dinamic al Materialelor de Camuflaj Adaptive”, atribuit de Organizaţia NATO pentru Cercetare şi Tehnologie, respectiv premiul al III-lea la faza finală a Concursului internaţional Diligent Design Contest 2012 desfăşurat în perioada 22-30 septembrie la Pullman, Washington, S.U.A.
    În cadrul ceremoniei, secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, Sebastian Huluban, a transmis mesajul ministrului apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu, în care s-a subliniat importanţa activităţii desfăşurate de personalul Departamentului pentru armamente.
„Aveţi o responsabilitate uriaşă pe umeri, de calitatea muncii dumneavoastră depinzând viitoarelor echipamente militare. Vă asigur că apreciez efortul depus de personalul Departamentului pentru armamente, modul de îndeplinire a obiectivelor, precum şi activitatea generală desfăşurată de această structură cu rol determinant în  conducerea procesului de realizare a înzestrării Armatei României în condiţiile restricţiilor impuse de resursele bugetare puse la dispoziţie”, le-a transmis ministrul Corneliu Dobriţoiu.
Cei prezenţi  au putut vizita şi mini expoziţia statică cu produse ale cercetării ştiinţifice, organizată de Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Academia Tehnică Militară, în holul Palatului Cercului Militar Naţional.
    La activitate au participat secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, Dan Tătaru,  şeful Statului Major General, generalul-locotenent Ştefan Dănilă, reprezentanţi din structurile din conducerea Ministerului Apărării Naţionale şi ai industriei naţionale de apărare, precum şi cadre militare din Departamentul pentru armamente, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, Academia Tehnică Militară.


* * *
Înfiinţat în anul 1917, pe parcursul existenţei sale, Departamentul pentru armamente şi-a schimbat de 12 ori denumirea şi forma de organizare.
În prezent, Departamentul pentru Armamente este o structură modernă aflată în plin proces de adaptare la noile necesităţi ale Armatei României, generate de procesul de reorganizare şi restructurare pe care îl parcurge aceasta în integrarea sa în structurile NATO, având responsabilităţi clare şi precise pe linia dezvoltării de tehnică şi înzestrării armatei. Pentru realizarea misiunii sale, departamentul urmăreşte, totodată, întărirea relaţiilor bilaterale pe domenii tehnico-militare cu ţări membre NATO, partenere, precum şi cu alte state, contribuind astfel la întărirea cooperării internaţionale în domeniul armamentelor.


Biroul de presă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu