joi, 29 noiembrie 2012

Prevenirea incendiilor la unităţile de învăţământ

Cauzele de incendiu (şi care sunt obligatoriu de îndepărtat) la nivelul unităţilor de învăţământ apar ca urmare a exploatării cu defecţiuni sau improvizaţii a instalaţiilor şi aparatelor electrice, a sistemelor de încălzit (sobe ce funcţionează cu gaze, lemne sau cărbuni), precum şi a nerespectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în diverse împrejurări. Executarea unor lucrări de reparaţii (în special în perioadele de vacanţă a elevilor, când şcolile devin nişte mici şantiere) care necesită folosirea aparatelor de sudură, a focului deschis pentru topirea bitumului, a substanţelor inflamabile sau diverse lichide inflamabile ce se folosesc la vopsirea, lăcuirea sau lipirea unor obiecte (în incinta atelierelor) pot constitui cauze de incendiu. Efec­tuarea unor experimente cu substanţe chimice care pot intra în reacţie exotermă unele cu altele (în cadrul laboratoarelor), precum şi a unor lucrări practice în care se utilizează aparatele electrice; executarea unor lucrări care presupun aprinderea focurilor (în preajma unor construcţii) pentru arderea gunoaielor; neglijenţa, de care dau dovadă unele persoane care fumează în locuri cu pericol de incendiu, aruncând la întâmplare resturile de ţigări şi chibriturile aprinse sunt cauze care de asemenea pot constitui cauze de incendiu. Producerea unui incendiu într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe deosebit de grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebite.
    În vederea evitării apariţiei de situaţii de urgenţă cu efecte negative Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” recomandă persoanelor cu atribuţii de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ să respecte pe timpul desfăşurării anului şcolar următoarele:
Menţinerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se menţin libere şi întreţinute corespunzător;
Traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât şi circulaţia în bune condiţii, atât ziua cât şi noaptea;
În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare, etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie;
În laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanţe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
La încheierea activităţilor didactice se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcţiilor;
La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;
Pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice:
-    utilizarea instalaţiilor sau echipamentelor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;
-    înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
-    suprasolicitarea instalaţiilor electrice (conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare, etc.) peste sarcina admisă prin racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor.
-    Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi;
-    Semestrial se vor executa exerciţii de alarmare - evacuare cu asigurarea participării întregului personal de elevi şi cadre didactice;
-    Se vor desfăşura activităţi privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, care se va face organizat în şcoli, conform unei programe de învăţământ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu