joi, 7 februarie 2013

Bilanţul Jandarmerie Române

Miercuri, 06 februarie a.c, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în prezenţa domnului Anghel ANDREESCU, secretar de stat şi şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din Ministerul Afacerilor Interne, s-a desfăşurat în sistem videoconferinţă, evaluarea activităţilor desfăşurate de Jandarmeria Română în anul 2012.
    După analiza activităţii din anul 2012, inspectorul general al Jandarmeriei Române, domnul colonel Mircea OLARU, a prezentat obiectivele Jandarmeriei Române pentru anul 2013, care urmăresc: eficientizarea modului de organizare şi executare a misiunilor; îmbunătăţirea dotării şi înzestrării structurilor operative, atât din fonduri bugetare, cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană; dezvoltarea cadrului cooperării internaţionale bilaterale, în principal în domeniile de excelenţă ale Jandarmeriei; consolidarea imaginii pozitive a Jandarmeriei Române şi redimensionarea sistemului de formare profesională continuă a personalului.
    La finalul evenimentului, secretarul de stat al M.A.I. a apreciat seriozitatea obiectivelor pe care Jandarmeria şi le propune pentru anul acesta, a accentuat nevoia de pregătire profesională a angajaţilor, de adaptare a cadrului juridic care reglementează activităţile Jandarmeriei, cât şi de continuare a componenţei de intervenţie, alături de celelalte structuri ale M.A.I., în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de urgenţă.
    “Obiectivul principal al Jandarmeriei Române trebuie să fie acela al creşterii sentimentului de siguranţă al cetăţeanului” a concluzionat secretarul de stat Anghel Andreescu.

              Anexăm alăturat câteva repere ale activităţii Jandarmeriei Române în anul 2012:În anul 2012, Jandarmeria Română a continuat activitatea de consolidare instituţională care a avut ca principal obiectiv eficientizarea misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor. Asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării normale a acestor misiuni, continuarea profesionalizării personalului şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne au constituit direcţiile de acţiune prioritare pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
În perioada de referinţă, structurile de ordine publică ale Jandarmeriei Române  au executat 417.138 misiuni, din care: 105.194 misiuni de asigurare a ordinii publice, reprezentând o creştere cu 15,72% faţă de anul 2011, 6.647 intervenţii la solicitări telefonice, 13.652 intervenţii la solicitare „112”, 435 acţiuni de salvare-evacuare, 5.158 acţiuni de intervenţie pentru asigurarea transporturilor speciale şi de valori şi 67 intervenţii pentru restabilirea ordinii publice la solicitarea altor structuri.

Pe timpul misiunilor desfăşurate, efectivele de jandarmerie au constatat 19.284 infracţiuni, în mod independent şi în cooperare cu alte structuri.
Din numărul total de infracţiuni, 10.858 au fost constatate independent, în creştere cu 18,93% faţă de anul 2011. Totodată, au fost puse în executare 35.845 mandate de aducere şi au fost depistate 110 persoane puse sub urmărire, care au fost predate structurilor de poliţie.

De asemenea, s-au executat 458 misiuni, care au avut ca obiectiv acordarea sprijinului lucrătorilor instituţiilor cu care Jandarmeria Română cooperează pentru desfăşurarea de activităţi procedurale, combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei, precum şi pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate.  
Structurile de jandarmi montane au executat 1175 acţiuni specifice care au constat în salvarea a 1.686 de  persoane aflate în dificultate şi au participat la misiuni de menţinere a ordinii publice în zona a 62 staţiuni montane şi pe traseele turistice adiacente.

Activitatea de cooperare poliţienească internaţională specifică Punctului Naţional Informare Manifestări Sportive a înregistrat în cursul anului 2012 o dinamică accentuată, datorită extinderii schimbului de date şi informaţii şi pe segmentul altor manifestări sportive (handbal, baschet, volei, hochei) la nivel european, înregistrându-se o creştere cu peste 10% a activităţilor specifice domeniului, faţă de anul 2011.

La sfârşitul anului 2012, structurile specializate de pază şi protecţie instituţională ale Jandarmeriei asigurau protecţia la peste 1.100 de obiective. Pe timpul misiunilor executate de jandarmi pentru combaterea furtului de produse petroliere din conductele magistrale de transport s-au recuperat peste 41.000 de litri de combustibil petrolier (ţiţei, motorină, gazolină şi alte produse), în valoare totală de 23.734 lei. 
   
Având în vedere necesitatea alinierii depline la legislaţia şi standardele comunitare în domeniile de competenţă ale Jandarmeriei Române, 15 jandarmi au participat la cursurile organizate de instituţii militare din străinătate în următoarele specializări: misiuni internaţionale, prevenirea şi combaterea criminalităţii, combaterea terorismului, salvare montană. Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi pentru reducerea cheltuielilor ocazionate de participarea cadrelor militare la cursurile de carieră în instituţiile de învăţământ specializate, s-a realizat sistemul de învăţământ de tip e-Learning.
Pe baza unei colaborări permanente cu instituţii similare din Uniunea Europeană, în acest an au fost organizate şi s-au desfăşurat în ţară 6 cursuri şi stagii cu instructori străini, pentru pregătirea personalului Jandarmeriei Române în domeniile: stat-major, ordine publică, drepturile omului, intervenţie profesională şi montan.
Un element de continuitate îl reprezintă organizarea şi desfăşurarea celei de-a X-a ediţii a Cursului Superior Internaţional, activitate la care au participat ofiţeri din 11 ţări, precum şi instructori şi conferenţiari din Franţa şi Turcia.   
Participarea structurilor Jandarmeriei Române la misiuni internaţionale s-a realizat prin asigurarea continuităţii activităţii contingentelor de jandarmi dislocate în teatrul de operaţii Afganistan şi prin participarea la Misiunea Civilă a Uniunii Europene din Georgia (EUMM).
Activitatea de relaţii internaţionale a urmărit cu prioritate stabilirea, menţinerea şi intensificarea relaţiilor de cooperare cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene şi din alte ţări ale lumii, pe domenii comune de competenţă, precum şi îndeplinirea angajamentelor anterior asumate, ca membru cu drepturi depline în cadrul Forţei de Jandarmerie Europene – FJE, Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi de Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar – FIEP şi organizaţiei ATLAS.
Printre cele mai importante realizări în domeniul relaţiilor internaţionale se remarcă elaborarea proiectului de lege privind aderarea României la Tratatul Forţei de Jandarmerie Europeană, participarea personalului Jandarmeriei Române la activităţi specifice în cadrul instrumentului TAIEX al Uniunii Europene şi înscrierea Jandarmeriei Române în cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană.
Angajamentele Jandarmeriei Române în cadrul Forţei de Jandarmerie Europeană – FJE şi în cadrul Asociaţiei Forţelor de Jandarmerie şi Poliţie cu Statut Militar Europene şi Mediteraneene – FIEP s-au concretizat prin participarea activă a reprezentanţilor instituţiei noastre la activităţile specifice desfăşurate sub egida celor două organisme menţionate.

PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2013

Priorităţile Jandarmeriei Române în anul 2013 sunt următoarele:
 Eficientizarea modului de organizare şi executare a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, inclusiv prin întreprinderea demersurilor pentru creşterea competenţei materiale a personalului militar al Jandarmeriei Române în aceste domenii;
Redimensionarea sistemului de formare profesională continuă organizat de unităţi care să conducă la apropierea acesteia de nevoile reale de pregătire a personalului impuse de misiunile operative;
Îmbunătăţirea dotării şi înzestrării structurilor operative, atât din fonduri bugetare, cât şi prin utilizarea fondurilor nerambursabile oferite de Uniunea Europeană;
Dezvoltarea cadrului cooperării internaţionale bilaterale, în principal în domeniile de excelenţă ale Jandarmeriei;
 Consolidarea imaginii pozitive a Jandarmeriei Române.COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu