luni, 30 ianuarie 2012

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI PE TIMPUL SEZONULUI RECE


Pentru preîntâmpinarea apariţiei de astfel de evenimente negative în exploatarea sistemelor şi instalaţiilor din locuinţele dumneavoastră, Inspecţia de Prevenire recomandă cetăţenilor câteva reguli, măsuri şi recomandări:
Instalaţii electrice:
o nu utilizaţi instalaţii electrice defecte, efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile,cu improvizaţii,cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc. ;
evitaţi suprasolicitarea conductorilor prin utilizarea simultană pe aceeaşi priză a mai multor aparate cu consum electric mare (reşouri, radiatoare, frigidere, maşini de spălat, convectoare, etc);
nu utilizaţi conductori, cabluri electrice, prelungitoare care sunt îmbătrânite, conţin conexiuni care nu sunt izolate corespunzător sau au izolaţii neadecvate faţă de materiale combustibile;
nu modificaţi valorile siguranţelor fuzibile prin înlocuirea acestora cu altele improvizate sau supradimensionate;
supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.
Coşuri de fum, sobe cu acumulare de căldură:

evitaţi utilizarea coşurilor de evacuarea fumului şi gazelor cu burlane şi coturi metalice montate în apropierea şi pe pereţi combustibili, fără izolarea termică cu materiale ignifuge în prealabil la aceste treceri ;
curăţaţi coşurile de funinginea depusă şi întreţineţi-le prin zugrăvire spre a observa şi repara eventualele fisuri apărute;
nu utilizaţi benzină, motorină sau alte substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea focului în sobe;
amplasaţi sobele la distanţe sigure de materiale combustibile şi evitaţi aşezarea acestora direct pe parchet, podele laminate sau alte materiale combustibile fără izolarea acestora prin materiale incombustibile
verificaţi cu grijă sobele,canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere ;
tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor ;
curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece ;
montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50x0,70 m ;
nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele ;
nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit ;
pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri :
· verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil ;
· interzicerea supraalimentării cu combustibil ;
· alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare ;
· curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi duzele de pulverizare.
Jar, cenuşă, afumători:
o Nearuncarea la întâmplare a deşeurilor rezultate in urma arderii fără a avea siguranţa că jarul şi cenuşa evacuată este stinsă;
o
Neamplasarea afumătorilor în vecinătatea materialelor combustibile (şoproane, magazii, clăi de fân).
Jocul copiilor cu focul:
Păstraţi sursele de aprindere a focului în locuri în care copii nu au acces;
Nu lăsaţi copii singuri şi nesupravegheaţi când aveţi în funcţiune aparate electrice sau electrocasnice, sobe, afumători, etc.
Fumatul:

Este interzis fumatul în locuri cu pericol de incendiu sau explozie;
Nu fumaţi în pat (riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă) şi nu scrumaţi la întâmplare (riscaţi să aruncaţi scrum nestins pe materiale uşor combustibile).
Altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos . Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri :
montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat ;
verificarea etanşeităţii conductelor de G.P.L. cu apă şi săpun ;
folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare ;

interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcţionării acestora în poziţia culcat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5-2 m de sursele de căldură.
Asiguraţi-vă service-ul la microcentralele de apartament pe cât posibil anterior începerii exploatării pe perioada de iarnă, spre a detecta eventualele anomalii de funcţionare şi remedierea acestora prin firma specializată care efectuează reparaţiile.
Considerăm că respectând acest minim mănunchi de măsuri de prevenire a incendiilor, situaţia operativă se va îmbunătăţi simţitor, în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor şi agenţilor economici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu