joi, 26 ianuarie 2012

RAPORT ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN PE ANUL 2011Priorităţi instituţionale
În anul 2011 întreaga activitate a personalului inspectoratului a fost coordonată pentru îndeplinirea priorităţilor asumate de către conducerea Poliţiei Române:
1). creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a criminalităţii transfrontaliere, combaterea traficului şi consumului de droguri, prin:
asigurarea unui mediu de afaceri curat, cu accent pe combaterea evaziunii fiscale,
siguranţa stradală şi cea din mediul rural, abordare proactivă, de prevenire, în detrimentul celei reactive, de tipul intervenţiei la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112,
siguranţa rutieră, reducerea riscului rutier,
2). creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu participarea instituţiilor abilitate, prin:
realizarea unui sistem integrat de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului, sub coordonarea poliţiei,
evaluarea, standardizarea şi completarea procedurilor de lucru,
creşterea nivelului de pregătire a personalului, atât din punct de vedere juridic cât şi în ceea ce priveşte intervenţia la evenimente,
3). pregătirea aderării la spaţiul Schengen:
pregătirea personalului în domeniul Schengen,
completarea procedurilor de lucru,
implementarea noului concept de abordare a modalităţilor de acţiune în interiorul teritoriului naţional, parte a spaţiului de liberă circulaţie.


COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Infracţiunile sesizate au crescut cu 6,1% faţă de anul 2010, în perioada analizată fiind sesizate un număr de 11.072 infracţiuni, din care 2196 sunt de natură economico-financiară, 5563 de natură judiciară şi 3313 de altă natură, 7575 în mediul urban şi 3497 în mediul rural (locul 14 pe ţară cu 3451 infracţiuni sesizate la 100.000 locuitori).
În anul 2011 au fost înregistrate 5003 infracţiuni în care a fost începută urmărirea penală, la care se adaugă 1045 infracţiuni înaintate către procuror cu propunerea de declinare, personalul inspectoratului constatând în total 6048 infracţiuni, cu 11,9% mai puţine infracţiuni faţă de anul 2010. Din totalul de 6048 infracţiuni, 1808 sunt de natură economico-financiară, 2260 de natură judiciară şi 1980 de altă natură.
Din totalul infracţiunilor, 1282 (reprezentând 21,19%), au fost descoperite în flagrant şi 1240 (20,5%) au fost descoperite informativ.
Infracţiunile soluţionate au scăzut cu 6,3 %, de la 4704 infracţiuni soluţionate în anul 2010 la 4404 în anul 2011.
Având în vedere rezultatele obţinute şi faptul că numărul infracţiunilor cu violenţă este scăzut, apreciez că judeţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ liniştit şi sigur.

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă
În anul 2011 infracţiunile sesizate contra persoanei au crescut de la 2600 la 2829 (+ 8,8%) iar cele constatate contra persoanei au crescut uşor de la 678 la 689 (+ 1,6%), dar numărul infracţiunilor de mare violenţă a scăzut de la 26 la 21:
- infracţiunile de omor au scăzut de la 8 la 5,
- tentativa de omor scade de la 6 la 4,
- pruncuciderea creşte de la 0 la 1,
- vătămarea corporală gravă scade de la 10 la 9,
- lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cresc de la 1 la 2,
- tâlhăria urmată de moartea victimei scade de la 1 la 0.
Vătămarea corporală cunoaşte o scădere de la 80 infracţiuni la 70. Faptele de loviri şi alte violenţe cresc de la 367 la 368. Cresc, de asemenea, ameninţările, de la 107 la 129.
Prin comparaţie cu celelalte judeţe, suntem pe locul 9 pe ţară la infracţiunile sesizate contra persoanei (882 infracţiuni la 100.000 locuitori) şi pe locul 22 la cele constatate (200 infracţiuni la 100.000 locuitori).
Un caz mai deosebit, înregistrat în această perioadă în care s-a folosit armă de foc și care a fost intens mediatizat, este tentativa de tâlhărie comisă pe raza Municipiului Caransebeș la Restaurantul Imperial in data de 11.09.2011 ora 05,30, autorii încercând să sustragă darul de nuntă, au împușcat mirele în picior. În urma activităților desfășurate de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale în colaborare cu lucrători de investigații criminale de la Poliția Municipiului Caransebeș și Lugoj, în 19.10.2011 s-a reușit identificarea autorilor în persoana numiților STANCIU VASILE FLAVIUS, CHIRILĂ IUSTINIAN MARIAN și CIOBOTARIU SERGIU EMIL, toți din Lugoj, care au fost reținuți iar în urma perchezițiilor domiciliare efectuate a fost identificată arma folosită de autori la comiterea faptei.
Criminalitatea juvenilă
În anul 2011 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor a devenit un domeniu prioritar al Inspectoratului General al Poliţiei Române. La nivelul judeţului Caraş-Severin a fost implementat şi s-a derulat „Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”.
Faţă de anul 2010, în anul 2011 se constată o scădere semnificativă a numărului de minori implicaţi în producerea de fapte penale, de la 262 la 179 (-31,7%), iar a faptelor penale comise de minori de la 384 la 186
(- 51,6%).
Repartiţia pe vârste a minorilor implicaţi în producerea de fapte penale se prezintă astfel:
Inspectoratul nostru a încheiat „Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor” cu rezultate foarte bune şi VOM propune conducerii Poliţiei Române continuarea acestui program şi în anul 2012.

Criminalitatea contra patrimoniului
Infracţiunile sesizate contra patrimoniului cresc de la 3602 la 4257 (+ 655, + 18,1%), iar cele constatate scad de la 2576 la 2261 (- 315, - 12,2%).
Situaţia infracţiunilor sesizate pe genuri se prezintă astfel:
- furturile cresc de la 1947 la 2363 (+ 21,3%),
- furturile din locuinţe cresc de la 351 la 423 (+ 20,5%),
- furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 402 la 365 (- 9,2%),
- furturile din buzunare, poşete, genţi cresc de la 40 la 72 (+ 180%),
- furturile din auto cresc de la 116 la 155 (+ 33,6%),
- furturile de componente din exteriorul autoturismelor cresc de la 74 la 132 (+ 78,3%)
- furturile de auto scad de la 54 la 50 (- 8%),
- tâlhăriile cresc de la 22 la 39 (+ 77%),
- înşelăciunile cresc de la 524 la 622 (+ 18,7%).
Deşi înregistrăm o creştere a numărului infracţiunilor sesizate contra patrimoniului, apreciem că este vorba despre o creştere a infracţionalităţii datorată scăderii nivelului de trai a populaţiei, creşterea fiind înregistrată mai ales la aşa numitele „furturi de subzistenţă”.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţe periculoase
În evidenţe există un număr de 52 persoane juridice şi 3368 persoane fizice deţinătoare de arme de foc, care au în total 5138 arme.
În afara sarcinilor prevăzute din planurile de acţiune susmenţionate, care au fost executate în baza datelor şi informaţiilor obţinute, s-au executat numeroase acţiuni pe liniile de muncă: 66 acţiuni pe linia respectării regimului legal al armelor, muniţiilor şi vânătorii, 27 acţiuni pe linie de materiale explozive şi 34 acţiuni pe linie de substanţe periculoase, precum şi controale: 877 la persoanele fizice şi juridice autorizate pe linie de arme, 44 controale la persoanele fizice şi juridice autorizate în baza Legii 126/1995 privind materialele explozive, 112 controale pe linie de substanţe periculoase. La aceste activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul A.J.V.P.S. Caraş-Severin, Direcţiei Silvice, I.T.M. Caraş-Severin, I.S.U. „Semenic” Caraş-Severin, A.D.R. şi A.R.R. Caraş-Severin, D.S.P. Caraş-Severin, Gărzii de Mediu sau alte instituţii cu atribuţiuni pe această linie.
Situaţia confiscărilor de prezintă astfel:

Nr. crt. Categorie U/M 2010 2011
1. Arme letale bucăţi 26 45
2. Arme neletale bucăţi 30 66
3. Arme ridicate în vederea casării bucăţi 7 9
4. Muniţii bucăţi 120 1523
5. kg 63,7 75,75
6. buc. 130 131
7. Substanţe toxice, kg 8,9 11,7
8. din care mercur kg 4,86 9
Apreciem că, prin rezultatele obţinute pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase s-a reuşit în mare măsură prevenirea evenimentelor negative şi stăpânirea situaţiei operative, iar pentru anul 2012 se impune intensificarea muncii de culegere de informaţii şi îmbunătăţirea colaborării cu structurile teritoriale ale inspectoratului pe liniile de muncă specifice.
Criminalitatea economico-financiare
Au fost sesizate 2196 infracţiuni de natură economico-financiară (faţă de 2054 în anul 2010, + 142, + 6,9%) şi au fost constatate 1808 (faţă de 2440 în anul 2010, - 632, - 25,9%) infracţiuni de natură economico-financiară situându-ne pe locul 1 pe ţară cu 325 infracţiuni la 100.000 locuitori la infracţiunile declinate.
Principalul efort al efectivelor inspectoratului pe linia infracţionalităţii economico-financiare a vizat domeniile prioritare de intervenţie pentru combaterea evaziunii fiscale, în aplicarea Planului Naţional Comun de Acţiune, conform Hotărârii C.S.A.T. 69/2010.
În cursul anului 2011 pe lina combaterii faptelor de evaziune fiscală am înregistrat următoarele rezultate:
au fost constituite 152 echipe operative comune cu alte instituţii implicate,
a fost începută urmărirea penală în 123 de dosare penale, din care 5 declinate la DIICOT şi 3 la DNA, din care 5 fiind cauze complexe,
au fost reţinute 15 persoane şi arestate 10, iar alte 17 persoane au interdicţii,
s-au aplicat măsurii asigurătorii în suma de cca 561.580 lei,
au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 1.461.387 lei,
au fost aplicate 545 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.455.440 lei,
la nivelul judeţului a fost confiscată o cantitate de peste 900.000 ţigarete a cărei valoare de piaţă se ridică la suma de cca. 450.000 lei.
Exemplificatoare este documentarea activităţii infracţionale desfăşurate de o grupare ce acţiona pe raza mai multor judeţe, modul de operare fiind acela că efectuau achiziţii intracomunitare cu carcasă de porc, pe care o introduceau în circuitul comercial fără a evidenţia veniturile în contabilitatea firmei, fiind efectuate un număr de 27 de percheziţii, ocazie cu care s-au ridicat documentele contabile ale societăţilor implicate. În acest dosar au fost puse sub învinuire un număr de 12 persoane faţă de care procurorul a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara, prejudiciul estimat în cadrul acestui dosar fiind până în prezent de 3.500.000 lei.
Pe linia prevenirii şi descoperirii actelor şi faptelor de corupţie au fost organizate şi executate activităţi investigative într-un număr de 21 dosare penale declinate la Parchet iar 3 la DNA Timişoara, în cadrul cărora au fost implicate sub aspectul săvârşirii de fapte de corupţie un număr de 77 persoane, fiind constatate un număr de 76 de infracţiuni.

Criminalitatea stradală
Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional stradal si stoparea trendului ascendent înregistrat pe acest segment la începutul anului, la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost executate un număr de 3.610 acțiuni cu efective mărite, 23.326 controale directe, 9.805 intervenții la solicitările cetățenilor, 1.261 participări la măsuri de ordine cu ocazia diferitelor adunări publice, 5.646 activităţi in unitățile de învățământ sau zona adiacenta acestora.
În sprijinul lucrătorilor de ordine publică, în aplicarea O.M.A.I. 60/2010 privind funcţionarea sistemului integrat, au fost atraşi lucrători jandarmi şi poliţişti de frontieră, dispozitivele de siguranţă publică au fost suplimentate după cum urmează:
Ø în medie cu 44 lucrători jandarmi constituindu-se patrule mixte la Poliţia municipiului Reşiţa şi Caransebeş, Poliţia oraş Oraviţa, Bocşa, Oţelu Roşu si Politia orașului Moldova Noua;
Ø în medie cu 6 poliţişti locali la Poliţia oraş Oţelu Roşu şi Moldova Nouă;
Ø în medie cu 2 lucrători de la Poliţia de Frontieră la Poliţia oraş Oraviţa şi Moldova Nouă.
În anul 2011 au fost sesizate 343 infracţiuni stradale, cu 23 mai multe decât in anul 2010 ceea ce reprezintă o creştere de 7,1%, înregistrându-se creşteri in mediul urban (de la 275 sesizate in 2010 la 282 sesizate in 2011) cat si in mediul rural (de la 45 sesizate in 2010 la 61 sesizate in 2011).
Infracţionalitatea stradală sesizată (urban + rural), pe genuri, se prezintă astfel:
- tâlhărie, creşte de la 7 la 13,
- ultrajul creşte de la 4 la 5, din care asupra poliţiştilor de la 2 la 3,
- furtul total, creşte uşor de la 293 la 295, din care,
- din societăţi comerciale, scade de la 56 la 27,
- din buzunare, poşete, genţi, creşte de la 6 la 11,
- din auto de la 95 la 121,
- de auto, scade de la 38 la 27,
- din exteriorul auto, creşte de la 56 la 84,
- cele prevăzute în Legea 61/1991 – sunt constante 11.
Trebuie să subliniem faptul că, deşi ne înregistrăm cu o creştere a infracţiunilor stradale sesizate, nu este vorba despre o diminuare a siguranţei cetăţenilor, faptele înregistrate fiind fără pericol social deosebit (majoritatea sunt furturi de subzistenţă), iar dacă avem în vedere numărul total de fapte stradale sesizate în raport cu numărul localităţilor urbane/rurale apreciez că efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.

Criminalitatea în mediul rural
In anul 2011 efectivele de ordine publica din mediul rural au trecut printr-o reformă structurală majoră, prin înfiinţarea secţiilor de poliţie rurală, fapt care a adus modificări importante atât în ceea ce priveşte efectivele cât şi în modul de organizare şi desfăşurare al activităţii.
Au fost puse în aplicare prevederile O.M.A.I. nr. 60/2010 pentru organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat prin organizarea si executarea de patrulări intercomunale pe timp de zi sau noapte, acţiuni si controale punctuale.
În cursul anului 2011, în mediul rural au fost sesizate un număr de 3497 infracţiuni, care comparativ cu anul 2010 se prezintă astfel:
Infracţiunile contra persoanei cresc uşor, la 1109 (+ 74, + 7%), din care
o Omorul scade de la 7 la 3,
o Vătămarea corporală gravă este constantă, 2,
o Loviturile cauzatoare de moarte, cresc de la 0 la 2,
o Loviri şi alte violenţe, cresc de la 437 la 528,
o Ameninţarea, scade de la 286 la 278,
o Violul creşte de la 9 la 11,
Infracţiunile contra patrimoniului cresc de la 967 la 1269 (+ 302, + 31%)
o Furtul creşte de la 451 la 647,
§ Din locuinţe creşte de la 130 la 178,
§ Din societăţi comerciale, creşte de la 47 la 67,
§ Din auto, scade de la 10 la 9,
§ Din exteriorul auto, creşte de la 6 la 35,
§ De auto, creşte de la 14 la 15,
§ De animale, creşte de la 7 la 10,
§ De păsări, este constant 5,
o Tâlhăria creşte de la 8 la 9,
o Înşelăciunea creşte de la 90 la 116,
Infracţiunile incriminate în legi speciale scad de la 784 la 660.
În concluzie apreciem că în mediul rural gradul de siguranţă este corespunzător, efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.

PROMOVAREA SIGURANŢEI
1. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
Judeţul Caraş-Severin, al treilea ca mărime din România, are o reţea rutieră de 1907 km., din care drumurile naţionale 565 km. (locul doi pe ţară în privinţa lungimii reţelei de drumuri naţionale) iar drumuri judeţene şi comunale 1342 km., cu o densitate medie a drumurilor publice de 22,4 km. la 100 kmp.
La nivel local, în total au fost organizate 4.890 acțiuni de structurile rutiere, 2.934 cu efective proprii, 1.506 împreună cu alte formațiuni de poliție, 450 în colaborare cu alte instituții.
Din acestea, ponderea o dețin acțiunile privind încălcarea regimului legal de viteză: 1337, conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice: 1045, utilizarea centurilor de siguranță sau a altor dispozitive de retenție: 367, depășirile neregulamentare: 232, neacordarea priorității de trecere pietonilor: 168 și starea tehnică a autovehiculelor împreună cu RAR: 229.
Au fost organizate și executate opt acțiuni tematice în conformitate cu Planul de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (TISPOL), respectiv 3 Truck, 2 Seadbelt, 2 Speed, 2 Bus, 1 Alcoohol/Drugs.
În anul 2011 dinamica accidentelor rutiere înregistrate pe raza judeţului se înscrie în media valorilor înregistrate la nivelul ţării, comparativ cu celelalte judeţe. Numărul total al accidentelor cu victime este în ușoară creștere (+ 11%), cel al accidentelor grave a crescut cu 5%, cel al accidentelor uşoare a crescut cu 14%, numărul persoanelor decedate a scăzut cu 34%, cel al răniţilor grav a crescut cu 18%, iar cel al răniţilor ușor a crescut cu 25%.
Pe cauze generatoare situația se prezintă astfel:
Prima cauză este viteza neadaptată la condițiile de drum = 75 (19% din total accidente 2011), în ușoară scădere față de 2010. Scade numărul persoanelor decedate: de la 13 la 7 morți (- 6), crește în schimb numărul persoanelor vătămate urmare a accidentelor produse din această cauză: de la 108 la 129 (+11).
A doua este traversarea neregulamentară = 38 (10% din total accidente 2011). Se înregistrează o creștere la numărul persoanelor decedate de la 4 la 9, scade numărul persoanelor rănite de la 33 la 31 (- 2).
A treia cauză fiind neacordare prioritate vehicule = 31 (8% din total accidente 2011). Scade numărul persoanelor decedate: de la 3 la 0, creşte numărul persoanelor vătămate urmare a accidentelor produse din această cauză de la 33 la 31.
Sub aspectul infracţiunilor descoperite, au fost efectuate activităţi de cercetare cu privire la 1.109 fapte sesizate (față de 951 în 2010, + 158). Din totalul infracţiunilor 733 (+ 43) intră sub incidenţa legislației rutiere, diferenţa, respectiv 376 (+ 115), fiind reprezentată de infracţiuni de altă natură.
Ponderea o deţin infracţiunile de conducerea unui autovehicul având o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală: 252, conducerea fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei: 156, conducerea unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat sau cu număr fals: 136.
Ca urmare a activităţilor executate, s-au constatat 51.449 contravenţii (+ 1313, + 2,6%), din care 35.194 de efectivele de poliţie rutieră şi 16.255 de ordinea publică. Din aceste contravenţii un număr de 4.202 (4418 în 2010) au fost aplicate altor categorii de participanţi la trafic decât conducătorilor auto (pietoni - 1.462; biciclişti - 512; motociclişti - 159; căruţaşi - 125; alţi participanţi - 1.908).
Au fost dispuse măsuri de sancționare complementară ca urmare a contravențiilor constatate:
au fost reţinute 1.158 permise de conducere (depășire: 294, alcool: 266, viteză: 118, neacordarea priorității de trecere pietonilor: 133)
au fost retrase 942 certificate de înmatriculare (defecțiuni tehnice: 495, lipsă RCA: 106).


SIGURANŢA COMUNITĂŢII
Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 11.070 apeluri, dintre acestea 7.118 au fost apeluri din mediul urban şi 3.952 apeluri din mediul rural.
Comparativ cu anul 2010, situaţia se prezintă astfel:
Observăm o scădere uşoară a numărului total de apeluri, în condiţiile în care în mediul urban avem o scădere de 13,3% iar în mediul rural o creştere de 7,9%.
Media de apeluri 112 pe zi este de 30,3 în uşoară scădere faţă de anul 2010, când a fost de 32,5 apeluri pe zi.
Pe urgenţe, situaţia apelurilor se prezintă astfel:

Până la 10 minute Până la 15 minute Până la 20 minute Peste 20 minute
Număr % Număr % Număr % Număr %
Total apeluri 10149 92,1% 528 4,7% 190 1,7% 158 1,5%
Urban 6969 97,9% 118 1,6% 21 0,1% 10 0,1%
Rural 3225 81,6% 410 10,3% 169 4,2% 148 3,7%
Ca o concluzie putem afirma că populaţia manifestă încredere în rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor poliţiei, că evenimentele reprezentând conflicte de orice fel sunt cunoscute, intervenţia este promptă, ulterior acestea sunt monitorizate şi se intervine pentru aplanarea acestora cu activităţi de consiliere.

TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ
Relaţionarea cu opinia publică, organizarea de acţiuni mediatice, permanenta deschidere la semnalările cetăţenilor sunt practici curente în activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin.
Au fost susţinute un număr de 5 conferinţe de presă iar poliţiştii au participat la 1391 emisiuni radio şi TV sau au publicat articole.
Referitor la activitatea desfăşurată la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost postate pe site-ul inspectoratului, la rubrica „Ştiri” un număr de 984 evenimente şi 110 comunicate de presă.
Referitor la activitatea poliţiştilor în mass-media scrisă, audiovizuală şi online au fost publicate un număr de 2673 articole, din care 1631 neutre, 1039 favorabile şi 3 defavorabile.
Din cele 1391 de articole şi participări la emisiunile radio-tv, 1099 au fost la posturi de radio (456 favorabile şi 643 neutre) şi 292 la emisiuni tv (145 favorabile şi 147 neutre).PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2012
Destructurarea grupărilor infracţionale judiciare;
Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional care prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor);
Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate al cetăţeanului;
Optimizarea gestionării resurselor umane, financiare şi logistice prin prioritizarea acestora funcţie de obiectivele stabilite;
Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice, creşterea gradului de vizibilitate în mass-media centrală şi localăŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-şef de poliţie

dr. STOLOJESCU GRIGORE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu