joi, 26 ianuarie 2012

Prevenirea situaţiilor de urgenţă – o prioritate în toate domeniile de activitate


Joi, 26 ianuarie a.c., începând cu ora 13.00, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în organizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” Caraş-Severin, se va desfăşura o acţiune de instruire în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă adresată reprezentanţilor unităţilor spitaliceşti din judeţ.
Astfel, au fost invitaţi să participe atât directorii de spitale şi membrii din conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin, cât şi primarii în a căror unităţi administrative funcţionează spitale.
Prezenţa dumneavoastră la acest eveniment ne onorează.

Program:


v1 Cuvânt de deschidere, mesaje de salut din partea reprezentanţilor ISU Semenic şi ai Direcţiei de Sănătate publică
v1 Scurtă informare cu privire la constatările rezultate în urma acţiunilor de control de prevenire desfăşurate de specialişti din cadrul inspecţiei judeţene de prevenire la unităţi sanitare.
v2 Analiza situaţiei operative privind incendiile şi celelalte situaţii de urgenţă înregistrate la unităţile sanitare din România în perioada 01.01.2008 – 30 octombrie 2011.
Prezintă: Lt. col. Ioan BRAJE
v1 Prezentarea unor imagini privind activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă desfăşurate de inspecţiile de prevenire judeţene şi al municipiului Bucureşti la unităţi sanitare şi de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor unor incendii la asemenea obiective.
v2 Aspecte de bună practică pe linia apărării împotriva incendiilor la unităţi sanitare.
Prezintă: cpt. Aurelian MILOŞ
v1 Prezentarea proiectului Dispoziţiei generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare. Discuţii – dezbateri vizând unele modificări propuse de participanţi asupra textului elaborat de către IG.S.U.
Prezintă: Lt. col. Ioan BRAJE
v2 Noţiuni generale despre prevenirea dezastrelor şi reguli de comportare în cazul producerii dezastrelor.
Prezintă: Mr. Corina BRAJE.
v3 Aspecte vizând realizarea lucrărilor noi de construcţii unităţi sanitare şi instalaţii tehnologice, de dezvoltare, modernizare şi schimbare a destinaţiei celor existente.
Prezintă: cpt. Simona DUMITRACHE
v4 Activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă la unităţi sanitare, modalităţi de organizare a primei intervenţii şi realizarea salvării – evacuării utilizatorilor.
v5 Măsuri pentru asigurarea evacuării unităţilor spitaliceşti în caz de incendii. Studii de caz.
Prezintă: Cpt. Daniel DOGARU
v1 Închiderea activităţii.

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Plt. Ancuţa Balint
0752.011.217

Un comentariu: