joi, 26 ianuarie 2012

INFORMAREA PRIVIND NIVELUL DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI CIVICE A COMUNITĂŢII ÎN TRIMESTRUL IV-2011În perioada trimestrului IV-2011, efectivele de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, au avut ca prioritate ,,asigurarea siguranţei cetăţeanului şi a proprietăţii,, angajament stabilit prin „Strategia Poliţiei Române pentru perioada 2008-2011”, sens în care activităţile au fost orientate pentru îndeplinirea următoarelor obiective prioritare:
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii;
Creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu participarea instituţiilor abilitate.
Pentru atingerea acestor obiective la nivel judeţean au fost iniţiate şi s-au desfăşurat în această perioadă activităţi specifice pentru prevenirea infracţionalităţii în general şi a infracţionalităţii stradale, în special, fiind iniţiate planuri de acţiune specifice ce au vizat în principal:
creşterea numărului poliţiştilor care acţionează în segmentul stradal prin folosirea în cadrul dispozitivelor de siguranţă publică şi a efectivelor de la alte structuri operative sau neoperative;
organizarea de acţiuni punctuale, cu efective mărite, în zonele şi locurile cu risc criminogen ridicat;
organizarea de acţiuni cu un caracter preventiv reactiv în sistem integrat;
cooperarea cu judeţele învecinate pe segmentul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii.
În perioada trimestrului IV-2011 lucrătorii de poliţie au organizat şi desfăşurat activităţi specifice pentru cunoaşterea populaţiei, a problemelor cu care se confruntă cetăţenii şi găsirea unor soluţii comune pentru rezolvarea acestora, reducerea numărului victimelor infracţiunilor cu violenţă din rândul persoanelor cu grad ridicat de victimizare, stabilirea unor legături permanente cu comunitatea.
Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional stradal la nivelul inspectoratului au fost executate un număr de 510 acţiuni cu efective lărgite, 4985 controale directe, 1803 intervenţii rapide la evenimente, 205 participări la măsuri de ordine cu ocazia diferitelor adunări publice, 2059 intervenţii la solicitările cetăţenilor, 1005 activităţi în unităţile de învăţământ sau zona adiacentă acestora, din care 824 patrulări în zona unităţilor de învăţământ, 17 acţiuni pentru combaterea delincvenţei juvenile şi a absenteismului şcolar şi 186 şedinţe – cu caracter preventiv, în şcoli la care au participat elevi cadre didactice şi părinţi.
Pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea criminalităţii, efectivele de ordine publică au executat acţiuni specifice, urmărind creşterea autorităţii poliţiei, asigurarea respectării legii şi reducerea timpului de reacţie la solicitările cetăţenilor printr-o prezenţă activă, în locurile, mediile şi zonele de interes operativ, împreună cu celelalte forţe ale structurilor M.A.I. din judeţ.
La nivelul judeţului au fost organizate acţiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, în perioade de timp delimitate, în cadrul cărora au fost folosite atât efective proprii cât şi jandarmi, poliţie de frontieră, etc.
Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 3324 apeluri, dintre acestea 1740 au fost apeluri din mediul urban şi 1584 apeluri din mediul rural. Din totalul de 3324 apeluri de urgenţă, la 2856, respectiv 86% s-a intervenit într-un interval de timp de până la 10 minute.
Ca o concluzie putem afirma că populaţia manifestă încredere în rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor poliţiei, că evenimentele reprezentând conflicte de orice fel sunt cunoscute, intervenţia este promptă, ulterior acestea sunt monitorizate şi se intervine pentru aplanarea acestora cu activităţi de consiliere.
Totodată s-a acţionat în cadrul „Planului de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2011 -2012” având ca scop îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor şcolare, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a victimizării minorilor precum şi a consumului de droguri, în special de plante etnobotanice în rândul elevilor. În acest sens efectivele de ordine publică au executat acţiuni şi controale specifice pentru:
asigurarea unei prezenţe active, la vedere în zona instituţiilor de învăţământ a patrulelor de poliţie, jandarmi în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor;
supravegherea traseelor de deplasare spre/dinspre unităţile de învăţământ care sunt folosite de către elevi;
prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar.
Pentru realizarea acestor obiective au fost desfăşurate activităţi specifice reuşindu-se în mare măsură prevenirea faptelor negative şi asigurarea corespunzătoare a ordinii şi siguranţei publice în zona unităţilor şcolare. Astfel au fost executate :
17 acţiuni preventive în comun cu unităţile de învăţământ pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile;
- 68 unităţi economice identificate şi controlate din zona imediat adiacentă a unităţilor de învăţământ;
un apel de urgenţă în care a fost semnalat un incident în incinta unei unităţi de învăţământ şi în care a fost implicat un elev;
609 persoane legitimate;
15 sancţiuni contravenţionale aplicate ;
80 acţiuni pentru combaterea absenteismului şcolar;
145 elevi depistaţi că absentau de la cursuri.
Zilnic în zona unităţilor şcolare şi pe traseele de deplasare a elevilor la, şi de la şcoală au acţionat în medie 83 poliţişti, 13 jandarmi ( Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa) şi 12 poliţişti locali (Reşiţa, Caransebeş, Moldova Nouă şi Oţelu Roşu).
În această perioadă nu a fost înregistrată nici o infracţiune în incinta unităţilor şcolare şi nici în afara şcolilor şi zona adiacentă acestora,nu s-au înregistrat infracţiuni.
În perioada de referinţă pe raza judeţului au acţionat zilnic în medie un număr de 80 patrule, din care 28 pe timpul zilei şi 52 pe timpul nopţii.
În sprijinul lucrătorilor de ordine publică, ca urmare a dispoziţiilor privind funcţionarea sistemului integrat, au fost atraşi lucrători jandarmi şi poliţişti de frontieră care ne-au acordat un sprijin real în special la constituirea patrulelor mixte.
Dispozitivele de siguranţă publică au fost suplimentate după cum urmează :
Ø în medie 38 lucrători jandarmi constituindu-se în patrule mixte la Poliţia municipiului Reşiţa şi Caransebeş, Poliţia oraş Oraviţa, Bocşa, Poliţia oraş Oţelu Roşu şi Poliţia oraş Moldova Nouă;
Ø în medie 3 patrule mixte cu poliţişti locali la Poliţia oraş Moldova Nouă şi Poliţia oraş Oţelu Roşu;
Ø în medie 2 patrule mixte cu lucrători de la Poliţia de Frontieră la Poliţia oraş Oraviţa şi Poliţia oraş Moldova Nouă;


1. INFRACŢIONALITATEA SESIZATĂ
În perioada de referinţă la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost sesizate 2343 infracţiuni, din care 1592 în mediul urban şi 751 în mediul rural :
- infracţiuni economico financiare 420 din care,329 în mediul urban şi 91 în mediul rural.
- infracţiuni judiciare 1319 din care, 805 în mediul urban şi 514 în mediul rural.
- infracţiuni de altă natură 604 din care,458 în mediul urban şi 146 în mediul rural.


1.1 INFRACŢIUNI STRADALE SESIZATE

În trimestrul IV- 2011 au fost sesizate 68 infracţiuni din care, 44 în mediul urban şi 24 în mediul rural.
Se înregistrează creşteri ale infracţionalităţii stradale sesizate, faţă de perioada similară a anului 2010.

2. INFRACŢIONALITATEA CONSTATATĂ
La nivelul IPJ Caraş-Severin au fost constatate cu urmărirea penală începută 815 infracţiuni, din care 546 în mediul urban şi 269 în mediul rural.
- infracţiuni economico-financiare 83, din care 65 în mediul urban şi 18 în mediul rural.
- infracţiuni judiciare 453, din care, 305 în mediul urban şi 148 în mediul rural.
- infracţiuni de altă natură 301, din care, 176 în mediul urban şi 125 în mediul rural.

Din cele 815 infracţiuni constatate, un număr de 214 au fost constatate în flagrant.

3. OBIECTIVE PENTRU TRIMESTRUL I-2012

Ø menţinerea operativităţii poliţiei de siguranţă publică pentru îndeplinirea obiectivului fundamental de „asigurare a siguranţei cetăţeanului”;
Ø continuarea derulării programelor locale de prevenire şi combatere a criminalităţii şi de creştere a siguranţei rutiere;
Ø menţinerea nivelului actual a timpului de intervenţie la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112 (minim 85% din intervenţii să se facă sub 10 minute);
Ø menţinerea sub control a infracţionalităţii şi orientarea activităţilor în funcţie de problemele specifice ale comunităţii;
Ø îmbunătăţirea cooperării cu instituţiile M.A.I. conform prevederilor O.M.A.I. nr. 60/2010;
Ø îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu organele administraţiei publice locale şi cu societatea civilă;
Ø intensificarea activităţilor specifice pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale, îndeosebi în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar.ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
Dr. STOLOJESCU GRIGORE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu