vineri, 20 ianuarie 2012

E V A L U A R E A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN PE ANUL 2011În anul 2011 întreaga activitate a personalului inspectoratului a fost coordonată pentru îndeplinirea priorităţilor asumate de către conducerea Poliţiei Române:
1). creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea infracţionalităţii, a evaziunii fiscale, siguranţa stradală şi cea din mediul rural, siguranţa rutieră şi reducerea riscului rutier;
2). creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui sistem integrat cu participarea instituţiilor abilitate;

PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

În anul 2011 au fost sesizate un număr de 11.072 infracţiuni, din care 2196 sunt de natură economico-financiară, 5563 de natură judiciară şi 3313 de altă natură, 7575 în mediul urban şi 3497 în mediul rural.
Personalul inspectoratului a constatat 6048 infracţiuni, din care 1808 sunt de natură economico-financiară, 2260 de natură judiciară şi 1980 de altă natură.
Numărul infracţiunile soluţionate a fost de 4404.
Având în vedere rezultatele obţinute şi faptul că numărul infracţiunilor cu violenţă este scăzut, apreciem că judeţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ liniştit şi sigur.
INFRACŢIONALITATEA JUDICIARĂ

În anul 2011 infracţiunile constatate contra persoanei au crescut uşor de la 678 la 689 (+1,6%), iar numărul infracţiunilor de mare violenţă a scăzut de la 26 la 21:
- infracţiunile de omor au scăzut de la 8 la 5,
- tentativa de scade de la 6 la 4,
- pruncuciderea creşte de la 0 la 1,
- vătămarea corporală gravă scade de la 10 la 19,
- lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cresc de la 1 la 2,
- tâlhăria urmată de moartea victimei scade de la 1 la 0.
Vătămarea corporală cunoaşte o scădere de la 80 infracţiuni la 70. Faptele de loviri şi alte violenţe cresc de la 367 la 368. Cresc de asemenea ameninţările, de la 107 la 129.

CRIMINALITATEA JUVENILĂ

În anul 2011 prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile a devenit un domeniu prioritar al Inspectoratului General al Poliţiei Române. La nivelul judeţului Caraş-Severin a fost implementat „Programul local de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”.
Faţă de anul 2010, în anul 2011 se constată o scădere semnificativă a numărului de minori implicaţi în producerea de fapte penale, de la 262 la 179, iar a faptelor penale comise de minori de la 384 la 186 (- 51,6%).

CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

Infracţiunile constatate contra patrimoniului scad de la 2576 la 2261 (-315, - 12,2%), din care:
- furturile cresc de la 1947 la 2363 (+ 21,3%),
- furturile din locuinţe cresc de la 351 la 423 (+ 20,5 %),
- furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 402 la 365 (- 9,2 %),
- furturile din buzunare, poşete, genţi cresc de la 40 la 72 (+ 180%),
- furturile din auto cresc de la 116 la 155 (+ 33,6%), cresc furturile de componente din exteriorul autoturismelor de la 74 la 132 (+ 78,3%) iar cele de auto scad de la 54 la 50 (- 8%),
- tâlhăriile cresc de la 22 la 39 (+ 77 %),
- înşelăciunile cresc de la 524 la 622 (+ 18,7%).

REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE

Pe această linie de muncă activitatea s-a desfăşurat în baza planurilor de acţiune iniţiate la nivel naţional.
În evidenţe există un număr de 52 persoane juridice şi 3368 persoane fizice deţinătoare de arme de foc, care deţin 5138 arme.
În afara sarcinilor prevăzute din planurile de acţiune susmenţionate, care au fost executate în baza datelor şi informaţiilor obţinute, s-au executat numeroase acţiuni pe liniile de muncă: 66 acţiuni pe linia respectării regimului legal al armelor, muniţiilor şi vânătorii, 27 acţiuni pe linie de materiale explozive şi 34 acţiuni pe linie de substanţe periculoase, precum şi controale: 877 la persoanele fizice şi juridice autorizate pe linie de arme, 44 controale la persoanele fizice şi juridice autorizate în baza Legii 126/1995 privind materialele explozive, 112 controale pe linie de substanţe periculoase. La aceste activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul A.J.V.P.S. Caraş-Severin, Direcţiei Silvice, I.T.M. Caraş-Severin, I.S.U. „Semenic” Caraş-Severin, A.D.R. şi A.R.R. Caraş-Severin, D.S.P. Caraş-Severin, Gărzii de Mediu sau alte instituţii cu atribuţiuni pe această linie.
Situaţia confiscărilor de prezintă astfel:

Nr. crt. Categorie U/M 2010 2011
1. Arme letale bucăţi 26 45
2. Arme neletale bucăţi 30 66
3. Arme ridicate în vederea casării bucăţi 7 9
4. Muniţii bucăţi 120 1523
5. kg 63,7 75,75
6. buc. 130 131
7. Substanţe toxice, kg 8,9 11,7
8. din care mercur kg 4,86 9


CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARE

Au fost constatate 1808 infracţiuni de natură economico-financiară situându-ne pe locul 1 pe ţară cu 325 infracţiuni la 100.000 locuitori la infracţiunile declinate.
Principalul efort al efectivelor inspectoratului pe linia infracţionalităţii economico-financiare a vizat domeniile prioritare de intervenţie pentru combaterea evaziunii fiscale.
a fost începută urmărirea penală în 123 de dosare penale,
au fost reţinute 15 persoane şi arestate 10, iar alte 17 persoane au interdicţii,
s-au aplicat măsurii asigurătorii în suma de cca 561.580 lei,
au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 1.461.387 lei,
au fost aplicate 545 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.455.440 lei,
la nivelul judeţului a fost confiscată o cantitate de peste 900.000 ţigarete a cărei valoare de piaţă se ridică la suma de cca. 450.000 lei.

CRIMINALITATEA STRADALĂ

Trebuie să subliniem faptul că, deşi ne înregistrăm cu o creştere a infracţiunilor stradale sesizate, nu este vorba despre o diminuare a siguranţei cetăţenilor, faptele înregistrate fiind fără pericol social deosebit (majoritatea sunt furturi de subzistenţă), iar dacă avem în vedere numărul total de fapte stradale sesizate în raport cu numărul localităţilor urbane/rurale apreciez că efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.

În anul 2011 au fost sesizate 343 infracţiuni stradale, cu 23 mai multe decât in anul 2010 ceea ce reprezintă o creştere de 7,1% faţă de anul 2010, înregistrându-se creşteri atât in mediul urban (de la 275 sesizate in 2010 la 282 sesizate in 2011), cat si in mediul rural (de la 45 sesizate in 2010 la 61 sesizate in 2011).
Infracţiunile comise cu violenţă sunt la un nivel scăzut (tâlhărie – 13, ultraj,-5),
Infracţiunile de furt sunt în creştere uşoară, de la 293 la 295, din care:
furturile din societăţi comerciale scad de la 56 la 27,
furturile din buzunare, poşete şi genţi cresc de la 6 la 11,
furturile din auto au crescut de la 95 la 121, furturile de auto scad de la 38 la 27.

CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURAL

In anul 2011 efectivele de ordine publica din mediul rural au trecut printr-o reformă structurală majoră, prin înfiinţarea secţiilor de poliţie rurală, fapt care a adus modificări importante atât în ceea ce priveşte efectivele cât şi în modul de organizare şi desfăşurare al activităţii.
Situaţia infracţiunilor din mediul rural comparativ cu anul 2010 se prezintă astfel: infracţiunile sesizate cresc cu 7,1% (de la 3265 la 3497) iar cele constatate scad cu 1,4% (de la 1441 la 1420).
Creşterea infracţiunilor sesizate se datorează:
Infracţiunilor contra persoanei, care cresc cu + 7%,
Infracţiunilor contra patrimoniului, care cresc de la 967 la 1269 (+ 302, + 31%),
În timp ce infracţiunile incriminate în legi speciale scad de la 784 la 660.

În concluzie apreciem că în mediul rural gradul de siguranţă este corespunzător, efectivele de ordine publică şi-au atins obiectivele asumate în anul 2011.
INFRACŢIONALITATEA ÎN DOMENIUL SILVIC

Activităţile pe linia combaterii delictelor silvice s-au desfăşurat în baza protocoalelor şi a planurilor de acţiune încheiate cu celelalte instituţii abilitate de lege în vederea prevenirii şi combaterii tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier proprietate publică şi privată .
Au fost sesizate = 268 infracţiuni (+ 27 faţă de 2010),
Infractiuni silvice cu începerea urmariri penale = 138 (+ 19 faţă de 2010),
Au fost executate 1914 acţiuni şi controale (+705),
Au fost aplicate un număr de 208 sancţiuni contravenţionale (+ 160 faţă de anul 2010),
Au fost ridicate în vederea confiscări aproximativ 170 mc lemn de lucru (+ 148 fată de 2010), 13 mc cherestea (+ 12 fata de anul 2010), 121 lemn de foc (idem 2010).
SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

Judeţul Caraş-Severin, al treilea ca mărime din România, are o reţea rutieră de 1907 km., din care drumurile naţionale 565 km. (locul doi pe ţară în privinţa lungimii reţelei de drumuri naţionale) iar drumuri judeţene şi comunale 1342 km., cu o densitate medie a drumurilor publice de 22,4 km. la 100 kmp.
În anul 2011 dinamica accidentelor rutiere înregistrate pe raza judeţului se înscrie în media valorilor înregistrate la nivelul ţării, comparativ cu celelalte judeţe. Numărul total al accidentelor cu victime este în ușoară creștere (+ 11%), cel al accidentelor grave a crescut cu 5%, cel al accidentelor uşoare a crescut cu 14%, numărul persoanelor decedate a scăzut cu 34%, cel al răniţilor grav a crescut cu 18%, iar cel al răniţilor ușor a crescut cu 25%.
Pe cauze generatoare situația se prezintă astfel:
Prima cauză este viteza neadaptată la condițiile de drum = 75 accidente.
A doua este traversarea neregulamentară = 38 accidente.
A treia cauză fiind neacordarea de prioritate vehiculelor = 31 accidente.
Sub aspectul infracţiunilor descoperite, au fost efectuate activităţi de cercetare cu privire la 1.109 fapte sesizate (față de 951 în 2010, + 158, + 16,6%).
Ca urmare a activităţilor executate, s-au constatat 51.449 contravenţii (+ 1313, + 2,6%).
Au fost dispuse măsuri de sancționare complementară ca urmare a contravențiilor constatate:
au fost reţinute 1.158 permise de conducere
au fost retrase 942 certificate de înmatriculare
Concluzia este aceea că înregistrăm o creştere moderată a riscului rutier prin prisma numărului de accidente, concomitent cu reducerea numărului de persoane decedate în urma accidentelor rutiere.

POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII

În anul 2011, activitatea poliţiştilor de proximitate a fost orientată în principal pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional stradal şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului.
Începând cu luna iunie a anului 2011, la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin a fost implementat noul concept de organizare a poliţiei de ordine publică în mediul urban. Prin acest concept, numărul poliţiştilor de proximitate a crescut prin transferul unor lucrători de la compartimentele de siguranţă publică şi de la alte birouri şi formaţiuni, iar acestora li s-a atribuit calitatea de poliţist judiciar.
Ca urmare a acţiunilor preventive, poliţiştii de proximitate au depistat 604 minori lipsiţi de supraveghere (490 au fost predaţi familiilor şi 114 centrelor de ocrotire), fiind identificaţi şi luaţi în evidenţă 116 bolnavi psihici şi 495 vagabonzi şi cerşetori.
Poliţiştii de proximitate au rezolvat un număr de 1.679 sesizări, reclamaţii, scrisori primite de la cetăţeni (+ 289 faţă de anul 2010), au înaintat 156 informări către alte instituţii cu atribuţii în deservirea cetăţenilor, au primit şi consiliat în punctele de consiliere un număr de 6.055 persoane, au constatat 95 infracţiuni flagrante (+ 60 faţă de anul 2010) şi au aplicat 1719 sancţiuni contravenţionale (+ 201).
Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 11.070 apeluri, dintre acestea 7.118 au fost apeluri din mediul urban şi 3.952 apeluri din mediul rural.
Comparativ cu anul 2010, situaţia se prezintă astfel:
Observăm o scădere uşoară a numărului total de apeluri, în condiţiile în care în mediul urban avem o scădere de 13,3% iar în mediul rural o creştere de 7,9%.
Media de apeluri 112 pe zi este de 30,3 în uşoară scădere faţă de anul 2010, când a fost de 32,5 apeluri pe zi.
Urgenţă 112, am grupat apelurile primite pe opt categorii, rezultând următoarea situaţie:
săvârşirea de infracţiuni (cu efectuarea cercetării la faţa locului sau depuneri de plângeri penale) = 1877;
stări conflictuale aplanate, sancţiuni contravenţionale la Legea 61/1991 sau alte legi, avertismente verbale, depuneri de plângeri care vizează contravenţii = 3400;
sesizări (de competenţa altor instituţii) sau care se grupează în categoria alte aspecte (dispăruţi de la domiciliu fără suspiciuni de răpire/înregistrate în mod repetat, internări bolnavi psihici, decedaţi fără suspiciuni de omor etc.) = 940;
consiliere sau situaţii în care nu se depune plângere = 1738;
accidente rutiere cu victime = 344;
accidente rutiere fără victime/monitorizare/informaţii/alte aspecte privind S.P.R. = 1270;
Neconfirmarea celor sesizate = 1331;
Pe urgenţe, situaţia apelurilor se prezintă astfel:

Până la 10 minute Până la 15 minute Până la 20 minute Peste 20 minute
Număr % Număr % Număr % Număr %
Total apeluri 10149 92,1% 528 4,7% 190 1,7% 158 1,5%
Urban 6969 97,9% 118 1,6% 21 0,1% 10 0,1%
Rural 3225 81,6% 410 10,3% 169 4,2% 148 3,7%

Ca o concluzie putem afirma că populaţia manifestă încredere în rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor poliţiei, că evenimentele reprezentând conflicte de orice fel sunt cunoscute, intervenţia este promptă, ulterior acestea sunt monitorizate şi se intervine pentru aplanarea acestora cu activităţi de consiliere.

COOPERAREA

A fost redimensionat sistemul relaţional cu celelalte instituţii de aplicare a legii, în special cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Caraş-Severin şi cu Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, atât linia asigurării ordinii şi siguranţei publice cât şi sub aspectul schimbului de date şi informaţii.
Au fost desfăşurate numeroase acţiuni la care au participat reprezentanţii Gărzii Financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Serviciul de Supraveghere Vamală, Oficiul Judeţean de Protecţia a Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Garda de Mediu, Direcţia Silvică etc.

TRANSPARENŢA INSTITUŢIONALĂ

Relaţionarea cu opinia publică, organizarea de acţiuni mediatice, permanenta deschidere la semnalările cetăţenilor sunt practici curente în activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin.
La nivelul inspectoratului în cursul anului 2011, au fost înregistrate 2701 petiţii, cu 20 mai multe decât anul trecut. Din totalul de 2701 petiţii au fost soluţionate favorabil 1717, 201 nefavorabil, 140 fiind în curs de rezolvare. În 167 de cazuri competenţa a fost declinată către organele de justiţie sau parchet, în 464 situaţii au fost comunicate petenţilor precizări necesare privind posibilitatea legală de soluţionare sau returnare iar 12 petiţii au fost clasate direct.
Au fost primite în audienţă un număr de 623 (+174) persoane, dintre care 496 au depus petiţii. Pentru competenta soluţionare a problemelor, 29 dintre acestea au fost reîndrumate către alte instituţii.
Din totalul de petiţii depuse cu ocazia audienţelor au fost soluţionate: 394 pozitiv, 45 negativ, 22 sunt în curs de soluţionare iar în 35 cazuri a fost declinată competenţa către alte instituţii.
În cursul anului 2011 au fost înregistrate 6 (- 8) cereri la Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, răspunsurile fiind trimise/comunicate petenţilor în termenul legal, cu maximă celeritate.


PRIORITĂŢI

Destructurarea grupărilor infracţionale judiciare;
Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional care prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor);
Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate al cetăţeanului;
Optimizarea gestionării resurselor umane, financiare şi logistice prin prioritizarea acestora funcţie de obiectivele stabilite;
Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice, creşterea gradului de vizibilitate în mass-media centrală şi locală.
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-şef de poliţie

dr. STOLOJESCU GRIGORE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu