joi, 20 septembrie 2012

EXERCIŢIUL „BLONDE AVALANCHE 2012”

Ziua Distinşilor Vizitatori a exerciţiului Blonde Avalanche 2012 se va desfăşura joi, 20 septembrie, de la ora 9.45, în Poligonul Vărsătura, din judeţul Brăila, şi va fi prezent şi ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu.
Peste 200 de militari din România, Slovacia, Ucraina şi Ungaria participă, în perioada 17-21 septembrie, la acest exerciţiu, care are ca obiectiv principal antrenarea personalului Batalionului Multinaţional de Geniu „TISA” pentru executarea misiunilor specifice, de limitare şi înlăturare a consecinţelor dezastrelor naturale. La Blonde Avalanche 2012 participă observatori militari din China, Moldova, Serbia şi Statele Unite ale Americii.
Aflat la cea de-a zecea ediţie, exerciţiul reprezintă materializarea unei iniţiative regionale a celor patru state din bazinul râului Tisa pentru formarea unui batalion multinaţional de geniu în scopul limitării şi înlăturării efectelor unor posibile dezastre naturale.

Detalii suplimentare despre exerciţiu pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.forter.ro/ro/blondeavalanche/.
Ediţiile anterioare ale exerciţiului Blonde Avalanche:
27-31.10 2003/Nyregyhaza - Timor - Zalkod, Ungaria
20-24. 09 2004/Cluj - Someşeni - Vinţu de Jos, România
22-26. 09 2005/ Michalovce, Slovacia
18-22. 09 2006/ Vynogradove, Ucraina
10-14.09 2007/Szentes, Ungaria
25-29.08 2008/Cluj Napoca - Mărtineşti, România
07-11. 09 2009/Sered, Slovacia
27.09-01.10.2010/ Vynogradove, Ucraina
19-23.09.2011/ Hodmezovasarhely, Ungaria       

SCURT ISTORIC AL BATALIONULUI MULTINAŢIONAL DE GENIU „TISA”

La întâlnirea trilaterală a miniştrilor apărării din România, Ucraina şi Ungaria, din 15 ianuarie 1999, de la Ujgorod (Ucraina), ministrul ucrainean a propus constituirea unei unităţi multinaţionale de geniu în zona Tisei, în scopul participării la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi umanitare, dar şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unor calamităţi în zona de responsabilitate.
În acest sens a fost semnată o “Declaraţie de Intenţie privind dezvoltarea pe mai departe a colaborării militare dintre Ministerul Apărării din România, Ministerul Apărării din Ucraina şi Ministerul Apărării Patriei din Republica Ungară”.

Baza legală
- „Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului Multinaţional de Geniu”, semnat la Budapesta în 18.01.2002 (ratificat prin Legea 583 din 24.10.2002);
- „Acordul Tehnic între Ministerul Apărării din România, Ministerul Apărării din Ungaria, Ministerul Apărării din Slovacia şi Ministerul Apărării din Ucraina privind implementarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului Multinaţional de Geniu” (intrat în vigoare la 24.02.2011).

Descrierea iniţiativei regionale „TISA”
Batalionul Multinaţional de Geniu „TISA” reprezintă o iniţiativă regională a României, Slovaciei, Ucrainei şi Ungariei, în scopul de a supraveghea şi interveni în regim de urgenţă, în bazinul de recepţie al râului Tisa, în caz de dezastru natural, şi de a participa la înlăturarea efectelor unor astfel de situaţii şi de a asigura asistenţă populaţiei civile locale.
Obiectivele iniţiativei sunt dezvoltarea cooperării ca parte a eforturilor regionale pe linia creşterii încrederii, flexibilităţii şi interoperabilităţii, accentuarea importanţei relaţiilor militare multilaterale pentru întărirea păcii şi stabilităţii în Europa, precum şi angajarea batalionului la misiuni umanitare în scopul limitării pagubelor şi consecinţelor.
Principalele misiuni sunt intervenţia în caz de inundaţii, în zona bazinului râului Tisa, pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri materiale; acordarea de ajutor populaţiei sinistrate; participarea la înlăturarea urmărilor inundaţiilor, cataclismelor naturale şi catastrofelor ecologice, etc,.
Batalionul desfăşoară exerciţii comune (de comandament sau cu trupe) o dată pe an, pe teritoriul fiecăreia dintre părţi, prin rotaţie. Planurile şi detaliile exerciţiilor comune sunt elaborate de Grupul multinaţional de lucru şi aprobate de Grupul director. De asemenea, pregătirea contingentelor naţionale este responsabilitatea individuală a părţilor.

Exercitarea preşedinţiei:
Preşedinţia iniţiativei este deţinută pentru un an, prin rotaţie, de către ţările membre, în ordine alfabetică, după denumirea în limba engleză. Astfel, România a deţinut preşedinţia în anii 2004 şi 2008 şi a preluat pentru a treia oară, la începutul acestui an, conducerea iniţiativei.Ţara noastră şi-a propus susţinerea demersurilor de aderare a Guvernului Republicii Serbia la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu (iniţiativa regională „TISA”). În acest sens a fost iniţiat şi promovat spre aprobare în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Memorandumul cu tema „Susţinerea aderării Guvernului Republicii Serbia la iniţiativa regională Batalionul multinaţional de geniu TISA” (M 75 din 16.12.2011).
Creşterea vizibilităţii şi rolului iniţiativei, promovarea politicii uşilor deschise, elaborarea procedurilor standard de operare pentru Batalionul multinaţional de geniu „TISA”, precum şi planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor Secretariatului Tehnic, Grupului Multinaţional de Lucru şi Exerciţiului Blonde Avalanche 2012 reprezintă obiectivele de bază ale ţării noastre aflate la preşedinţia iniţiativei, în acest an.

Contribuţia naţională:
Batalionul este compus dintr-un comandament multinaţional şi din contingente naţionale cu efective aproximativ egale care îşi păstrează structura organizatorică naţională şi sunt staţionate pe teritoriul propriului stat. Efectivele contingentelor naţionale din structura Batalionului nu depăşesc 200 de persoane, iar numărul personalului genistic de execuţie nu poate fi mai mic de 100. Contingentele naţionale îşi vor îndeplini misiunea utilizând echipamentul propriu.
    Contribuţia României este de 168 militari (o companie de geniu din Batalionul 52 Geniu „Tisa”, un pluton de stat major şi o subunitate logistică).

Iniţiativa regională este deschisă oricărui stat din regiune, capabil şi doritor să participe la activităţile Batalionului, iar naţiunile care doresc să se alăture prezentului acord o pot face după obţinerea consimţământului tuturor părţilor şi în conformitate cu prevederile acordului de constituire.

FOCUS nr. 17

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu