duminică, 19 august 2012

PROGRAMUL FURNIZORII MILITARILOR ROMÂNI INIŢIAT DE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Ministerul Apărării Naţionale a iniţiat, prin ordin al ministrului Corneliu Dobriţoiu, programul „Furnizorii Militarilor Români” pentru identificarea furnizorilor de servicii şi produse pentru militari, care să respecte un set de principii de comun agreate cu conducerea instituţiei. Astfel, personalul militar şi civil va beneficia de reduceri şi facilităţi la achiziţia de bunuri şi servicii oferite de furnizorii care vor intra în program, aceştia urmând să primească Diploma de „Furnizor al Militarilor Români”. Identificarea furnizorilor se va realiza de Comisia pentru implementarea programului „Furnizorii Militarilor Români”, care a început deja să funcţioneze, iar prima listă urmează să fie generată până la sfârşitul anului 2012. Societăţile comerciale vor trebui să respecte o serie de principii de bază, printre care respectarea demnităţii naţionale, a instituţiilor de stat, a Armatei României, a limbii şi poporului român; respectarea obligaţiilor legale faţă de statul român; caracterul deschis şi neexclusiv al cooperării; transparenţa costurilor şi ofertelor adresate personalului militar; claritatea ofertelor adresate personalului militar; consecvenţa de tratament pentru întreg personalul militar şi a membrilor familiei acestuia; acordarea statutului de „cel mai bun client” (cu ajustările de ofertă comercială corespunzătoare acestui statut). Principalele categorii de servicii şi produse în cadrul acestui program vor fi: - serviciile financiar-bancare–componentă dedicată instituţiilor bancare şi firmelor de asigurări; - serviciile de aprovizionare cu alimente şi îmbrăcăminte – componentă dedicată marilor retaileri prezenţi în România, precum şi lanţurilor de magazine sau magazinelor de specialitate; - produsele şi serviciile de comunicaţie publică – componentă dedicată furnizorilor de servicii de telefonie fixă şi mobilă, internet şi televiziune; - serviciile şi produsele pentru asigurarea transportului individual – componentă dedicată producătorilor, importatorilor, distribuitorilor şi vânzătorilor de autoturisme, motociclete, biciclete; - serviciile imobiliare – componentă dedicată firmelor imobiliare, evaluatorilor, notarilor, în vederea identificării, evaluării pre- şi post-achiziţie (partenerii financiar-bancari vor agrea evaluatorii FMR), vânzării-cumpărării de locuinţe, construcţiei de locuinţe şi perfectării actelor necesare; - serviciile de asistenţă legală – componentă dedicată avocaţilor, juriştilor, notarilor; - serviciile de medicină privată şi farmacie – componentă dedicată doctorilor specialişti cu cabinete proprii, precum şi farmaciilor; - serviciile turistice precum şi alte servicii. De organizarea programului (metodologie, iniţiere întâlniri, autorizare, monitorizare, sigiliu, elaborare şi publicare catalog de participanţi FMR în diferite medii - scrise şi electronice, gestionare resurse de program, centralizare şi prezentare oferte, piaţa virtuală, arhivă, suport legal, protecţia bazelor de date individuale) precum şi de serviciile de achiziţie produse/programe de loializare exemplu card personal, se ocupă comisia. Titlul de „Furnizor al Militarilor Români” este acordat de Comisie pe o perioadă nedeterminată, iar nerespectarea principiilor va atrage după sine retragerea titlului acordat. Toate aceste detalii vor fi stipulate într-un protocol încheiat între M.Ap.N., prin comisia pentru implementarea programului, şi fiecare societate comercială în parte. Furnizorul va putea afişa titlul în toate unităţile sale, va putea publica ofertele pe site-urile indicate de M.Ap.N., va fi listat în catalogul de furnizori agreaţi, actualizat anual de comisia de organizare. De asemenea, va putea fi prezent în cadrul evenimentelor cu caracter public alături de reprezentanţii M.Ap.N. şi va putea susţine imaginea sportivilor militari, precum şi îmbunătăţirea vieţii veteranilor, a răniţilor şi văduvelor de război prin promovarea în rândul angajaţilor proprii a direcţionării contribuţiei sociale de 2% către asociaţiile responsabile în acest sens. Ministerul Apărării Naţionale va monitoriza activitatea desfăşurată de către furnizori şi va decide păstrarea sau retragerea acestui titlu. Primul catalog va fi publicat în format electronic în decursul primului trimestru al anului 2013, până atunci furnizorii putând fi prezentaţi individual pe un site special, gestionat de comisia de organizare. Programul funcţionează cu succes în mai multe ţări membre NATO – SUA, Anglia, Franţa, iar persoane desemnate de ministrul apărării naţionale vor iniţia discuţii cu unităţile similare din aceste ţări. Designul diplomei urmează să fie stabilit prin concurs, care se desfăşoară în perioada 20 august – 30 septembrie, la care poate participa orice angajat al Ministerului Apărării Naţionale. Regulamentul concursului se găseşte mai jos: I. Iniţiatorul concursului Ministerul Apărării Naţionale, prin Comisia de implementare a programului „Furnizorii Militarilor Români, punct de contact II. Cerinţa concursului Propuneţi un design de diplomă pentru titlul de „Furnizor al Militarilor Români”. Programul iniţiat de Ministrul Apărării Naţionale pentru identificarea furnizorilor de servicii şi produse pentru militari, furnizori care să respecte un set de principii de comun agreate cu conducerea Ministerului Apărării Naţionale. III. Perioada în care se desfăşoară concursul a) etapa elaborării şi trimiterii propunerilor din partea militarilor 20 august – 20 septembrie 2012 b) etapa jurizării online, descrisă mai jos, 20 - 30 septembrie IV. Unde se desfăşoară concursul şi cum puteţi participa Propunerile vor fi înaintate de orice militar, personal civil contractual sau funcţionar public încadraţi în unităţile militare din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, pe adresa e-mail comisie.FMR@mapn.ro, cradu@mapn.ro, andreea.dumitru@mapn.ro. V. Specificaţii tehnice Propunerile de diplome vor fi trimise în următorul format: JPG, CDR, PDF. Fişierele vor avea dimensiunea maximă 5 MB, iar formatul acceptat este A4. Propunerile trebuie să fie sugestive din punct de vedere vizual, referinţele grafice (heraldice, fundal etc.) respectând elementele de identitate vizuală ale Ministerului Apărării Naţionale. VI. Premii Obţinute prin sponsorizări din partea unei firme de renume în domeniul electrocasnic VII. Jurizarea şi alegerea câştigătorului Vor fi alese cele mai bune 3 propuneri de design de diplomă ţinând cont de următoarele 3 criterii: relevanţă, originalitate, creativitate. Vor fi anunţate în prima jumătate a lunii septembrie 2012. Apoi, cele trei propuneri vor intra, în perioada 20 – 30 septembrie a.c., în faza de jurizare online – sondaj prin care va fi votat designul câştigător. Acesta va fi anunţat pe site-ul Ministerul Apărării Naţionale, pe 30 septembrie 2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu