vineri, 24 august 2012

Documente necesare pentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor

Într-o dezvoltare firească a unei economii, generată de oameni şi pentru oameni, se simte nevoia unui sistem informaţional, în beneficiul potenţialilor investitori. Ţinând cont de evenimentele negative generate de potenţialele incendii, izbucnite la diferite categorii de construcţii, având la bază anumiţi factori de risc care prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării ar putea aduce atingere vieţii şi populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu, vă aducem la cunoştiinţă prevederile legale pentru funcţionarea în condiţiile legii, la obiectivele ce necesită aviz/autorizaţie de securitate la incendiu conform Hotărârii Nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Drept urmare, după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) autorizaţia de construire - două exemplare în copie; c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; în cazul pierderii avizului se depune fotocopia eliberată potrivit art. 11 alin. (2); d) scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise şi desenate pe specialităţi din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie, precum şi agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - două exemplare; e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie - două exemplare; f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare; g) opisul cu documentele depuse - două exemplare. Pentru mai multe informaţii vă aşteptăm în clădirea S.C. Case S.A. din centrul civic, etaj I, Compartimentul Avizare/Autorizare. SUBOFIŢER OPERATIV PRINCIPAL I Plt. Maj. Ramona PĂUN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu