vineri, 25 ianuarie 2013

E V A L U A R E A ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN PE ANUL 2012


Priorităţi instituţionale
În anul 2012 întreaga activitate a personalului inspectoratului a fost coordonată pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de către Poliţia Română. Acestea au fost modificate în cursul anului, cele rămase ca obiective pentru anul 2012 fiind:
1). Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
2). Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
3). Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniul de referinţă: combaterea evaziunii fiscale, achiziţiile publice, contrafacerea de mărfuri, contrabanda, corupţia şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
4). Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale.

    La nivelul inspectoratului nostru, la începutul anului 2012 au fost asumate şi urmărite următoarele priorităţi (ulterior ele sau regăsit în obiectivele generale stabilite de conducerea Poliţiei Române):
Destructurarea grupărilor infracţionale judiciare;
Intensificarea acţiunilor şi măsurilor de combatere a fenomenului infracţional care prejudiciază bugetul consolidat al statului (evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor);
Optimizarea capacităţii de acţiune a structurilor de siguranţă publică pentru creşterea gradului de securitate al cetăţeanului;
Optimizarea gestionării resurselor umane, financiare şi logistice prin prioritizarea acestora în funcţie de obiectivele stabilite;
Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare cu societatea civilă şi autorităţile administraţiei publice, creşterea gradului de vizibilitate în mass-media centrală şi locală.


PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

1.    PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
În anul 2012 s-au aflat în vigoare 14 protocoale de colaborare/programe parteneriale (între care 11 au fost încheiate sau reînnoite pe parcursul anului 2012).
La nivelul judeţului s-au aflat în derulare următoarele programe locale de prevenire şi combatere a criminalităţii:
Programul local de prevenire a infracţiunilor de furt – 2012 (prioritate naţională);
Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor 2012 (prioritate naţională).
Au fost realizate 39 modele de flyere, pliante, afişe şi alte tipuri de materiale preventive. Au fost tipărite şi distribuite, pe parcursul anului, peste 5400 de materiale preventive către cetăţeni. Pe site-ul I.P.J. au fost postate 9 materiale cu caracter informativ-preventiv.
Lucrătorii compartimentului au participat la 84 de activităţi cu caracter preventiv, 2 fiind derulate cu autorităţile publice centrale, 10 cu autorităţile publice locale, 9 cu ONG-uri, 36 cu unităţile de învăţământ, 4 în instituţii de ocrotire, 5 cu Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin. 
Între activităţile desfăşurate:
Finalizarea campaniei „Fii precaut! Hoţii nu dorm.”
Desfăşurarea campaniilor de prevenire:
Informarea tinerilor de liceu cu privire la  platforma de raportare a abuzurilor de pe internet „Safernet.ro”;
„Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare” (la toate alegerile din anul trecut);
„Vacanţă în siguranţă”;
 „Nu-ţi lăsa maşina la îndemâna hoţilor”;
Desfăşurarea activităţilor în cadrul „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”.
Desfăşurarea primei etape a campaniei „Nu lăsa violenţa să te transforme într-un infractor”.
Desfăşurarea unor activităţi punctuale în şcoli şi instituţii de ocrotire (ex. „Siguranţa ta acasă, pe stradă şi la şcoală”, „Mamă, să nu-ţi fie teamă!”).
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, în anul 2012 au fost realizate 76 de studii/cercetări/analize/rapoarte (iniţiate pe plan local sau naţional), între care:
identificarea unor atitudini şi comportamente antisociale în rândul elevilor;
studiul privind infracţiunile sexuale cu victime minori;
sondajul de opinie pentru identificarea percepţiei personalului din structurile poliţiei rurale asupra problemelor din activitatea de zi cu zi şi a opiniei acestora cu privire la cele mai bune măsuri ce pot fi adoptate pentru eficientizarea activităţii;
sondajul de opinie privind cunoaşterea particularităţilor publicurilor frecvente cărora poliţia li se adresează în cadrul campaniilor de prevenire;
demararea activităţilor în cadrul sondajului de opinie „Percepţia comunităţii asupra activităţii poliţiştilor de proximitate din judeţul Caraş-Severin” (activitatea va fi finalizată în primul trimestru al anului 2013);
realizarea a 25 de analize şi 33 de hărţi criminogene.
Privind colaborarea cu mass-media: lucrătorii compartimentului de analiză şi prevenire a criminalităţii au fost prezenţi în 119 emisiuni/intervenţii/ştiri radio-TV şi au contribuit la publicarea a 109 ştiri/articole în presa scrisă locală.


2.    COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Infracţiunile sesizate au scăzut cu 7,47% faţă de anul 2011, în perioada analizată fiind sesizate un număr de 10.244 infracţiuni, din care 1343 sunt de natură economico-financiară, 6309 de natură judiciară şi 2592 de altă natură, 6782 în mediul urban şi 3462 în mediul rural.
În anul 2012 au fost înregistrate 5438 infracţiuni în care a fost începută urmărirea penală, la care se adaugă 557 infracţiuni înaintate către procuror cu propunerea de declinare, personalul inspectoratului constatând în total 5995 infracţiuni. Din totalul de 5995 infracţiuni, 1668 sunt de natură economico-financiară, 2374 de natură judiciară şi 1953 de altă natură.
Cele 5438 de infracţiuni în competenţa de cercetare a poliţiei sunt 1347 in rem şi 4091 in personam, 1390 economico-financiare, 2274 judiciare şi 1078 de altă natură.
În ceea ce priveşte cele 557 infracţiuni declinate, acestea sunt 278 economico-financiare, 100 judiciare şi 179 de altă natură.
Din totalul infracţiunilor, 1133, reprezentând 18,89% au fost descoperite în flagrant.
Infracţiunile soluţionate au fost în număr de 4078 în anul 2012. 

    În cursul anului 2012 au fost cercetate 3797 persoane faţă de 3718 în anul 2011 (+ 79, + 2,1%), din care au fost reţinute sau arestate 79. 

Având în vedere rezultatele obţinute şi faptul că numărul infracţiunilor cu violenţă este scăzut, apreciez că judeţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ liniştit şi sigur.


INFRACŢIONALITATE JUDICIARĂ

În anul 2012 infracţiunile sesizate contra persoanei au scăzut de la 2829 la 2536 (- 10,35%), cele constatate contra persoanei au scăzut uşor de la 689 la 628, dar numărul infracţiunilor de mare violenţă a crescut uşor de la 21 la 25:
- infracţiunile de omor au crescut de la 5 la 10,
- tentativa de omor creşte de la 4 la 6,
- pruncuciderea scade de la 1 la 0,
- violul urmat de moartea victimei creşte de la 0 la 1,
- vătămarea corporală gravă scade de la 9 la 7,
- lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte scad de la 2 la 0,
- tâlhăria urmată de moartea victimei creşte de la 0 la 1.
Vătămarea corporală cunoaşte o creştere de la 70 infracţiuni la 85, din care 36 de conducători auto. Faptele de loviri şi alte violenţe scad de la 368 la 288 (- 21,73%). Scad, de asemenea, ameninţările, de la 129 la 126.
Este necesar să precizăm că în anul 2012 în judeţul nostru nu avem fapte comise din categoria mare violenţă rămase cu autori neidentificaţi, fiind printre puţinele judeţe din ţară cu o asemenea stare de fapt.

Un caz mai deosebit, soluţionat în această perioadă, a fost înregistrat pe raza localităţii Eftimie Murgu, o infracţiune de viol urmată de moartea victimei (o bătrână care locuia singură). Fapta a fost înregistrată iniţial cu A.N. iar în urma activităţilor desfăşurate, în două zile a fost identificat autorul (P.N., de 21 de ani, din localitate) care părăsise judeţul după comiterea faptei, fiind identificat şi reţinut pe raza municipiului Timişoara.

Criminalitatea juvenilă
În anul 2012 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor a continuat să fie un domeniu prioritar al Poliţiei Române. La nivelul judeţului Caraş-Severin a fost implementat şi s-a derulat „Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”.
Evoluţia lunară a infracţiunilor şi autorilor minori în dosare cu urmărirea penală începută pentru anii 2011-2012 se prezintă astfel:

Situaţia totală comparativă 2011/2012:

    Faţă de anul 2011 în anul 2012 se constată o scădere semnificativă a numărului de minori cercetaţi în dosare cu urmărirea penală începută, de la 291 la 222 (- 23,7%), iar a infracţiunilor cu urmărirea penală începută la care au participat minori în calitate de autori de la 287 la 225 (- 21,6%).
Situaţia pe principalele genuri de infracţiuni săvârşite cu participarea minorilor:

Cei mai mulţi minori au fost cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni contra patrimoniului (158 minori), în special furturi (150 minori). A scăzut cu aproape 70% numărul minorilor cercetaţi pentru săvârşirea unor tâlhării (5 minori).
Inspectoratul nostru a încheiat „Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor” cu rezultate foarte bune şi am propus conducerii Poliţiei Române continuarea acestui program şi în anul  2013.

Criminalitatea contra patrimoniului
Infracţiunile sesizate contra patrimoniului cresc de la 4257 la 4686, iar cele constatate cresc de la 2261 la 2544.
Situaţia infracţiunilor sesizate pe genuri se prezintă astfel:
- furturile cresc de la 2363 la 2932,
- furturile din locuinţe cresc de la 423 la 509 ,
- furturile din societăţi comerciale cresc de la 365 la 458,
- furturile de componente din exteriorul autoturismelor cresc de la 132 la 138 ,
- tâlhăriile cresc de la 39 la 44,
- furturile din buzunare, poşete, genţi scad de la 72 la 46,
- furturile de auto scad de la 50 la 27,
- furturile din auto scad de la 155 la 140,
- înşelăciunile scad de la 622 la 491.

    Deşi înregistrăm o creştere a numărului infracţiunilor sesizate contra patrimoniului, apreciem că este vorba despre o creştere a infracţionalităţii datorată nivelului scăzut de trai a populaţiei, creşterea fiind înregistrată mai ales la aşa numitele „furturi de subzistenţă”.


Regimul armelor, explozivilor şi substanţe periculoase
Pe această  linie de muncă activitatea s-a desfăşurat în baza planurilor de acţiune iniţiate la nivel naţional:
Acţiunea naţională, privind combaterea actelor de braconaj cinegetic şi piscicol;
Acţiunea naţională privind modul de respectare a condiţiilor ce au stat la baza autorizării;
Acţiunea naţională privind monitorizarea şi destructurarea grupurilor infracţionale;
Acţiunea naţională privind verificarea dosarelor de autorizare, în vederea acordării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor letale, de către personalul angajat în structurile M.A.I.;
Acţiunea naţională privind verificarea deţinătorilor legali de arme şi muniţii letale;
Acţiunea naţională pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice;
Acţiunea naţională pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2012/2013;
Acţiunea naţională privind modul cum se respectă legislaţia la regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase;
Acţiunea naţională pentru prevenirea , identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul substanţelor periculoase; etc.
În evidenţe există un număr de 66 persoane juridice şi 3517 persoane fizice deţinătoare de arme de foc, care au în total 5417 arme.
În afara sarcinilor prevăzute din planurile de acţiune menţionate, în baza datelor şi informaţiilor obţinute, s-au executat numeroase acţiuni pe liniile de muncă: 36 acţiuni pe linia respectării regimului legal al armelor, muniţiilor şi vânătorii, 28 acţiuni pe linie de materiale explozive şi 12 acţiuni pe linie de substanţe periculoase, precum şi controale: 3124 la persoanele fizice şi juridice autorizate pe linie de arme, 16 controale la persoanele fizice şi juridice autorizate în baza Legii 126/1995 privind materialele explozive, 127 controale pe linie de substanţe periculoase. La aceste activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul A.J.V.P.S. Caraş-Severin, Direcţiei Silvice, I.T.M. Caraş-Severin, I.S.U. „Semenic” Caraş-Severin, A.D.R. şi A.R.R. Caraş-Severin, D.S.P. Caraş-Severin, Gărzii de Mediu sau alte instituţii cu atribuţiuni pe această linie.
    În ceea ce priveşte infracţiunile constatate pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase, situaţia comparativă cu celelalte judeţe, după volumul criminalităţii se prezintă astfel:
locul I pe linia constatării infracţiunilor prev. şi ped. de art. 279 din C.P., privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor;
locul I pe linia constatării infracţiunilor prev. şi ped. de Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor;
locul III pe linia constatării infracţiunilor prev. şi ped. de art. 280 din C.P., privind nerespectarea regimului materiilor explozive;

    Apreciem că, prin rezultatele obţinute pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase s-a reuşit prevenirea evenimentelor negative şi stăpânirea situaţiei operative.


Criminalitatea economico-financiare
Au fost sesizate 1343 infracţiuni de natură economico-financiară şi a fost începută urmărirea penală pentru un număr de 1390 infracţiuni de natură economico-financiară, situându-ne pe locul 3 pe ţară cu 433 infracţiuni la 100.000 locuitori la infracţiunile constatate.
    În cursul anului 2012 pe lina combaterii faptelor de evaziune fiscală am înregistrat următoarele rezultate:
a fost începută urmărirea penală în 134 de dosare penale, din care 15 cauze complexe.
au fost reţinute 11 persoane şi arestate 6, iar alte 4 persoane au interdicţii,
s-au aplicat măsurii asigurătorii în suma de 1.543.441 lei,
au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 1.214.384 lei,
au fost aplicate 665 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.562.980 lei.
În vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul vamal, au fost constatate un număr de 92 infracţiuni,  din care 60 infracţiuni de contrabandă, constând în aceea că se introduc în ţară cantităţi considerabile de tutun şi alcool fără respectarea dispoziţiilor legale la trecerea vămilor, sau se trece în mod clandestin peste frontiera de stat.
În cursul anului 2012 pe linia combaterii traficului de tutun şi alcool, în urma activităţilor desfăşurate pe această linie au fost ridicate în vederea confiscării cantitatea de cca. 1.538.000 ţigarete a cărei valoare se ridică la suma de cca. 769.000 lei, fiind începută urmărirea penală pentru un  număr de 92 de infracţiuni, 3 persoane fiind reţinute pentru 24 de ore, magistraţii dispunând cercetarea lor în stare de libertate, în condiţiile aplicării măsurii obligării de a nu părăsi localitatea.
Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul proprietăţii intelectuale, în cursul celor 12 luni, au fost planificate, organizate şi executate 77 de acţiuni pentru combaterea acestui fenomen în pieţe şi societăţi comerciale, dar şi la diferite persoane fizice în legătură cu care existau date şi informaţii că deţin, multiplică, implementează sau comercializează produse dintre cele protejate prin lege. Au fost constate un  număr de 46 infracţiuni, respectiv 32 infracţiuni în domeniul Legii 8, 10 infracţiuni la Legea 84 din 1998, 4 infracţiuni în domeniul jocurilor de noroc.
În vederea protejării bugetului consolidat de stat  au fost întocmite 315 dosare penale, într-un număr de 139 fiind începută urmărirea penală, pentru săvârşirea a 162  infracţiuni de evaziune fiscală. În urma finalizării cercetărilor a rezultat faptul că prin infracţiunile comise bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 7.613.946 lei, reuşindu-se recuperarea efectivă a unui prejudiciu de 4.238.635 lei, iar pentru suma de 1.436.970 lei au aplicate măsuri asigurătorii asiguratorii în dosarele de evaziune fiscală în care au fost identificate bunuri proprietatea învinuiţilor.
În vederea prevenirii şi combaterii fraudelor financiar-bancare, a celor săvârşite prin intermediul instrumentelor de plată, în domeniul asigurării-reasigurării şi a leasing-ului financiar au fost efectuate numeroase verificări pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor care au comis ilegalităţi în acest domeniu, astfel că în perioada analizată s-au efectuat cercetări într-un număr de 82 de dosare  pentru comiterea unui număr de 328 infracţiuni.
Pe linia protecţiei mediului şi infracţionalitatea în domeniul materialelor reciclabile a fost începută urmărirea penală într-un număr de 11 dosare penale, pentru săvârşirea unui număr de 15 infracţiuni, în care au fost puşi sub învinuire administratorii mai multor societăţi pentru nerespectarea legislaţiei în domeniu, fiind învinuiţi de săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi fals.
În domeniul silviculturii a fost începută urmărirea penală într-un număr de 24 dosare penale, pentru săvârşirea unui număr de 49 de infracţiuni.
În domeniul alimentaţiei publice şi turismului a fost începută urmărirea penală într-un număr de 26 dosare penale, pentru săvârşirea unui număr de 33 de infracţiuni, acestea fiind în principal evaziuni fiscale, dar cu o valoare a prejudiciului destul de redusă, unităţile controlate având ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul.
 

 Criminalitatea stradală
Pentru asigurarea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea criminalităţii, efectivele de ordine publică au acţionat conform planurilor de acţiune punctuale urmărind creşterea autorităţii poliţiei, asigurarea respectării legii şi reducerea timpului de reacţie la solicitările cetăţenilor printr-o prezentă activă, în locurile, mediile şi zonele de interes operativ, împreună cu celelalte forţe ale structurilor M.A.I. din judeţ.
La nivelul judeţului au fost organizate acţiuni preventiv-reactive, în sistem integrat, pe perioade de timp limitate, în cadrul cărora au fost folosite atât efective proprii cât şi jandarmi, poliţie de frontieră etc.
Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracțional stradal la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost executate un număr de 2.522 acțiuni cu efective mărite, 17.241 controale directe, 9.224 intervenții la solicitările cetățenilor, 1.231 participări la măsuri de ordine cu ocazia diferitelor adunări publice, 5.417 activităţi în unitățile de învățământ sau zona adiacenta  acestora.
    S-a acţionat pentru asigurarea  climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, fiind înregistrate 30 de astfel de evenimente, din care 20 în incinta unităţilor de învăţământ şi 10 în zona adiacentă  acestora, fiind implicaţi 18 elevi şi 7 alte categorii de autori, 27 de elevi au fost victime.
În anul 2012 au fost sesizate 330 infracţiuni stradale, cu 13 mai puţine decât în anul 2011 cu o scădere de 3,79%, înregistrându-se scăderi atât în mediul urban (de la 282 sesizate în 2011 la 275 în 2012) cât şi în mediul rural (de la 61 sesizate în 2011 la 55 în 2012).
    Situaţia infracţiunilor stradale sesizate se prezintă după cum urmează:
    Infracţionalitatea stradală sesizată (urban + rural), pe genuri, se prezintă astfel:
    - tâlhărie, creşte de la 13 la 16,
    - ultrajul scade de la 5 la 2, din care asupra poliţiştilor de la 3 la 2,
    - furtul total, creşte uşor de la 295 la 299, din care,
            - din societăţi comerciale, creşte de la 27 la 43,
            - din buzunare, poşete, genţi, scade de la 11 la 2,
            - din auto scade de la 121 la 102,
            - de auto, scade de la 27 la 11,
            - din exteriorul auto, creşte uşor de la 84 la 86,
    - cele prevăzute în Legea 61/1991 – cresc de la 11 la 14.
    Eforturi deosebite organizatorice şi umane au fost determinate de misiunile stabilite pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în perioada campaniilor electorale şi alegerilor din anul 2012, iar urmare a acestora nu au fost înregistrate evenimente deosebite.


 Criminalitatea în mediul rural
    În anul 2012 efectivele de ordine publica din mediul rural au trecut printr-o reformă structurală majoră, prin reînfiinţarea posturilor de poliţie rurală şi suplimentarea cu funcţii de şef de post, fapt care a adus modificări importante atât în ceea ce priveşte efectivele cât şi în modul de organizare şi desfăşurare a activităţii începând cu a doua parte a anului.
    Modificările organizatorice nu au avut ca efect o scădere a eficienţei muncii de poliţie, dimpotrivă, în urma eforturilor depuse, în mediul rural am înregistrat o uşoară scădere a fenomenului infracţional, aprecierea generală atât a populaţiei cât şi a autorităţilor publice locale fiind aceea a creşterii sentimentului de siguranţă publică.
       
        În cursul anului 2012, în mediul rural au fost sesizate un număr de 3462 infracţiuni, care comparativ cu anul 2011 se prezintă astfel: 
Infracţiunile contra persoanei scad la 1008 (- 101, - 9,10%), din care:
o    Omorul creşte de la 3 la 5,
o    Tentativa de omor creşte de la 0 la 2,
o    Vătămarea corporală gravă creşte de la 2 la 3,
o    Loviturile cauzatoare de moarte, scad de la 2 la 0,
o    Loviri şi alte violenţe, scad de la 528 la 509,
o    Ameninţarea, scade de la 278 la 231,
o    Violul creşte de la 11 la 18,
Infracţiunile contra patrimoniului cresc de la 1269 la 1439 (+ 170, + 13,39%):
o    Furtul creşte de la 647 la 816 (+ 26,1%),
§    Din locuinţe creşte de la 178 la 220,
§    Din societăţi comerciale, scade de la 67 la 51,
§    Din auto, creşte de la 9 la 15,
§    Din exteriorul auto, scade uşor de la 35 la 33,
§    De auto, scade de la 15 la 8,
§    De animale, creşte de la 10 la 28,
§    De păsări, creşte de la 5 la 9,
o    Tâlhăria creşte de la 9 la 10,
o    Înşelăciunea scade de la 116 la 97,
Infracţiunile incriminate în legi speciale scad de la 660 la 637.
    În data de 21.11.2012 lucrătorii Secției 1 de Politie Rurală Reșița au identificat pe T.S., autor al unei infracțiuni de distrugere prin incendiere comise în Zorlențu Mare nr. 422. În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate a reieșit faptul că acesta este autorul a încă 3 infracțiuni de distrugere rămase inițial cu A.N.: distrugere prin incendiere a două vagoane de transport stupi și distrugerea prin  lovire a unui număr de 44 stupi cu albine, prejudiciul cauzat fiind de aprox. 16.000 lei, distrugere prin incendiere  a 1.000 baloți cu fân și 2 saivane de oi, prejudiciul cauzat fiind de aprox. 100.000 lei.  La data de 23.11.2012 T.S. a fost reținut  pe bază de ordonanță de reținere, ulterior Judecătoria Reșița a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.
   

 Infracţionalitatea în domeniul silvic
În anul 2012, s-a acţionat în cadrul Planului Comun de Acţiune  ”Scutul Pădurii 2012“, având ca principal obiectiv ”păstrarea integrităţii fondului forestier naţional prin prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din păduri, respectiv descoperirea şi încriminarea faptelor ilegale asociate din circulaţia, exploatarea, depozitarea, prelucrarea primară, comercializarea materialului lemnos.”
    Pentru realizarea acestui obiectiv au fost reactualizate protocoale de colaborare şi au fost executate acţiuni şi controale, cu specialiştii, I.T.R.S.V. Timişoara, Direcţia Silvică Caraş-Severin, Garda de Mediu, Garda Financiară, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Vamă şi Jandarmeria Română, urmărind în special identificarea tăierilor ilegale la exploatările forestiere dar şi în afara acestora, iar conform tematicii de control în colaborare cu Garda Financiară s-a urmărit la agenţii economici de profil modul de gestionare, emitere, completare şi păstrare a documentelor de însoţire a materialelor lemnoase, stabilirea stocurilor faptice şi inventarierea pe specii şi sortimente etc.
    În baza direcţiilor de acţiune stabilite au fost  executate 1164 acţiuni şi controale, din care în fondul forestier 174, pe linia provenienţei, prelucrări, depozitări şi valorificări materialului lemnos 154, pe linia legalităţii transportului materialului lemnos 763 împreună cu specialişti silvici, aparţinând Direcţiei Silvice Caraş-Severin, ocoalelor silvice sau din cadrul I.T.R.S.V. Timişoara.
În urma acestor activităţi preventive au fost verificate 62 de exploatări forestiere, 105 instalaţii de debitat, 50 depozite, 11 târguri, pieţe/oboare, 1554 mijloace de transport.
În perioada supusă evaluării sau înregistrat 240 infracţiuni silvice sesizate şi 158 infracţiuni silvice cu începerea urmăriri penale, cele mai multe infracţiuni fiind de tăiere, scoatere din rădăcini a arborilor, puieţilor ori lăstarilor, faptă prev. de art. 108  din Legea 46/2008.
În ceea ce priveşte dosarele penale care au avut ca obiect fapte prevăzute de Codul Silvic, la începutul perioadei sau aflat în lucru un număr de 50 dosare penale, au fost înregistrate 149 şi au fost înaintate unitatilor de parchet cu propunere legală 113, astfel că la începutul anului 2013 au rămas în lucru 86.
Pe linia instalaţiilor de prelucrat lemn, depozitele şi punctele de achiziţii, s-au efectuat 46 de controale, în colaborare cu ofiţerii din cadrul S.I.F., specialişti I.T.R.S.V., comisari de la Garda Financiară, comisarii de mediu şi au fost aplicate un număr de 25 sancţiuni contravenţionale.
Au fost aplicate un număr de 149 sancţiuni contravenţionale, iar pe acte normative situaţia se prezintă astfel:
- 103 la Legea 171/2010, în valoare de 187.950 lei;
- 5 la HG 996/2008, în valoare de 14.500 lei;
- 41 la alte acte normative, în valoare de 6.500 lei.
Cu ocazia aplicării sancţiunilor contravenţionale au fost ridicate în vederea confiscări 225,275 mc lemn de lucru, iar din infracţiuni au fost confiscaţi 40,519 mc. De asemenea s-a mai confiscat cantitatea de 72,307 mc lemn valoric, 8 ferestraie mecanice, etc.


 Cercetarea penală
Activitatea de cercetare pe linia instrumentării şi soluţionării cauzelor penale a avut ca obiective prioritare: optimizarea activităţii profesionale, a eficienţei, calităţii, operativităţii, a finalităţii judiciare, îmbunătăţirea indicatorilor muncii, consolidarea colaborării între formaţiunile operative şi a parteneriatului cu unităţile de parchet precum şi eliminarea eventualelor neajunsurilor şi disfuncţiilor care mai apar în acest domeniu.
Volum:
-  în cursul anului 2012, la nivelul inspectoratului, s-au aflat în lucru 20.475 cauze şi lucrări penale,
- au fost soluţionate 12.975 dosare penale (cauze şi lucrări penale), 3.257 cauze penale şi 9.628 lucrări penale, din care 22 cauze complexe de natură economică,
- au rămas în lucru 7.500 lucrări şi cauze penale.   
În anul 2012 au fost încarcerate un număr total de 232 persoane, au fost puse în libertate 67, iar un număr de 176 persoane au fost transferate la penitenciar. Au fost efectuate un număr de 414 misiuni de escortă pentru însoţirea persoanelor reţinute/arestate la instanţe, parchete sau alte instituţii.


SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER
Judeţul Caraş-Severin, al treilea ca mărime din România, are o reţea rutieră de  1907 km., din care drumurile naţionale 565 km. (locul doi pe ţară în privinţa lungimii reţelei de drumuri naţionale) iar drumuri judeţene şi comunale 1342 km., cu o densitate medie a drumurilor publice de 22,4 km. la 100 km2.  
 Acţiuni realizate
Având în vedere evoluţia situaţiei operative pe linie de circulaţie rutieră, în anul 2012 au fost luate o serie de măsuri de contracarare a fenomenelor generatoare de accidente, a fost pus în aplicare ”Programul de siguranță rutieră la nivelul județului Caraș-Severin în anul 2012”, în care s-au stabilit sarcini și obiective concrete, cu scopul general de reducere a mortalității prin accidente de circulație rutieră în zona de competență.
La nivel local, în total au fost organizate 2.982 acțiuni de structurile rutiere, 2.038 cu efective proprii, 628 împreună cu alte formațiuni de poliție, 316 în colaborare cu alte instituții.
Ca mod de lucru, în urma analizelor efectuate au fost dispuse şi s-au efectuat acţiuni cu toate efectivele de poliţie rutieră şi cu efective de ordine publică, în fiecare week-end, cu folosirea tuturor autospecialelor radar iar uneori şi în zilele lucrătoare, funcţie de distribuţia pe sectoare de drum, zile şi intervale orare a accidentelor înregistrate. 
Au fost organizate și executate acțiuni tematice în conformitate cu Planul de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (TISPOL), respectiv Truck, Seadbelt, Speed, Bus şi Alcoohol/Drugs, cu o durată de 7 zile fiecare.
Dinamica accidentelor grave de circulaţie
Urmare a eforturilor depuse, în anul 2012 dinamica accidentelor rutiere înregistrate pe raza judeţului a cunoscut un trend descendent la toate aspectele analizate. Înregistrăm scăderi la numărul total al accidentelor cu victime (- 7,34%), accidentele grave (- 1,19%), accidentele uşoare (- 11,84%), numărul persoanelor decedate (- 18,42%), cel al răniţilor grav (- 1,66%) şi al răniţilor ușor (- 10,24%).
     Pe cauze generatoare situația se prezintă astfel:
Nerespectarea regimului legal de viteză = 84 accidente; rămâne principala cauză la nivelul judeţului (în uşoară scădere de la 89 la 84).
Indisciplina conducătorilor de biciclete și mopede = 64 accidente, a doua cauză generatoare.
Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice = 45 accidente, a treia cauză generatoare.
Sub aspectul categoriei de drum cel mai mare număr de accidente s-a înregistrat pe rețeaua de drumuri naţionale (162 accidente în 2012, față de 181 în 2011), apoi pe reţeaua stradală (139 accidente în 2012, față de 162 în 2011). Aceste două categorii cumulează 82 % din totalul accidentelor rutiere.
De remarcat că s-a înregistrat o scădere a numărului de accidente pe rețeaua de drumuri naționale cu - 11% (în paralel cu o scădere a numărului persoanelor decedate de la 24 la 19, - 21%, fiind înregistrată o scădere  şi la numărul persoanelor rănite  de la 270 la 243 , - 10%).
Pe drumurile județene se înregistrează de asemenea o uşoară scădere la majoritatea indicatorilor, de la 45 la 42 accidente, soldate cu 7 morți (+ 1) și 61 persoane rănite (+ 2), iar pe drumurile comunale se păstrează acelaşi număr de  accidente   de 14 , soldate cu 1 mort (- 1) şi 17 răniţi (+ 5).
Rezultatele acţiunilor de combatere a infracţionalităţii rutiere
Sub aspectul infracţiunilor descoperite, au fost efectuate activităţi de cercetare cu privire la 995 fapte sesizate. Ponderea o deţin infracţiunile de conducerea unui autovehicul având o îmbibație alcoolică în sânge peste limita legală: 193, conducerea fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei: 185, conducerea unui autovehicul neînmatriculat/neînregistrat sau cu număr fals: 203.
Ca urmare a activităţilor executate, s-au constatat 38.004 contravenţii, din care 31.463 de efectivele de poliţie rutieră şi 6.541 de ordinea publică. Din aceste contravenţii un număr de 5.231 au fost aplicate altor categorii de participanţi la trafic decât conducătorilor auto.
Au fost dispuse măsuri de sancționare complementară ca urmare a contravențiilor constatate:
au fost reţinute 1.074 permise de conducere (depășire: 299, alcool: 209, viteză: 63, neacordarea priorității de trecere pietonilor: 166)
au fost retrase 834 certificate de înmatriculare (defecțiuni tehnice: 504, lipsă RCA: 43).


POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII
În anul 2012, activitatea poliţiştilor de proximitate a fost orientată în principal pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional stradal şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului.
Pentru realizarea obiectivelor stabilite şi transpunerea în practică a măsurilor preventive, poliţiştii de proximitate au organizat şi executat 3.889 activităţi în cadrul comunităţilor din care: 742 cu asociaţiile de proprietari, 245 cu administraţiile publice locale, 582 în mediile de afaceri, 16 cu ONG-uri, 2.250 în unităţile de învăţământ, 54 cu alte instituţii.
Ca urmare a acţiunilor preventive, poliţiştii de proximitate au depistat 439 minori lipsiţi de supraveghere (347 au fost predaţi familiilor şi 92 centrelor de ocrotire), fiind identificaţi şi luaţi în evidenţă 93 bolnavi psihic şi 451 vagabonzi şi cerşetori.
Poliţiştii de proximitate au rezolvat un număr de 1.454 sesizări, reclamaţii, scrisori  primite de la cetăţeni, au înaintat 125 informări către alte instituţii cu atribuţii în deservirea cetăţenilor, au primit şi consiliat în punctele de consiliere un număr de 4.973 persoane, au constatat 166 infracţiuni flagrante şi au aplicat 1.911 sancţiuni contravenţionale.
    Totodată, s-a acţionat în cadrul „Planului de măsuri privind asigurarea  climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar” urmărindu-se asigurarea unei prezenţe active la vedere a patrulelor de poliţie în zona unităţilor şcolare, supravegherea traseelor de deplasare spre/dinspre unităţile de învăţământ şi prezenţa poliţiştilor de proximitate în aceste instituţii. Cu această ocazie au fost desfăşurate  403 acţiuni pentru combaterea absenteismului şcolar, fiind identificaţi un număr de 427 elevi  care absentau de la cursuri.
În anul 2012 au fost luate în evidenţă un număr de 793 stări conflictuale.

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 12.360 apeluri, dintre acestea 7.568 au fost apeluri din mediul urban şi 4.792 apeluri din mediul rural.
Comparativ cu anul 2011, situaţia se prezintă astfel:
    Observăm o creştere de 11,6% a numărului total de apeluri, datorată creşterii cu 6,3% în mediul urban şi cu 21,2% în mediul rural.
Media de apeluri 112 pe zi este de 33,86, în creştere cu 11,7% faţă de anul 2011, când a fost de 30,3 apeluri pe zi.
Situaţia lunară a apelurilor 112, comparată cu cea din anul 2011 se prezintă astfel:


Pentru analiza eficienţei Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, am grupat apelurile primite pe opt categorii, rezultând următoarea situaţie:
săvârşirea de infracţiuni (cu efectuarea cercetării la faţa locului sau depuneri de plângeri penale) = 1.415;
stări conflictuale aplanate, sancţiuni contravenţionale  la Legea 61/1991 sau alte legi, avertismente verbale, depuneri de plângeri care vizează contravenţii = 3.772;
sesizări (de competenţa altor instituţii) sau care se  grupează în categoria alte aspecte (dispăruţi de la domiciliu fără suspiciuni de răpire/înregistrate în mod repetat, internări bolnavi psihici, decedaţi fără suspiciuni de omor etc.) = 1.427;
consiliere sau situaţii în care nu se depune plângere = 1.361;
accidente rutiere cu victime = 360;
accidente rutiere fără victime/monitorizare/informaţii/alte aspecte privind S.P.R. = 1.103;
Neconfirmarea celor sesizate = 1.900;
Neconfirmarea celor sesizate cu sancţionarea contravenţională\avertizarea verbală a apelantului = 1.022.
    Ca o concluzie putem afirma că populaţia manifestă încredere în rapiditatea şi eficienţa intervenţiilor poliţiei, că evenimentele reprezentând conflicte de orice fel sunt cunoscute, intervenţia este promptă, ulterior acestea sunt monitorizate şi se intervine pentru aplanarea acestora cu activităţi de consiliere.

COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ
A fost redimensionat sistemul relaţional cu celelalte instituţii de aplicare a legii, în special cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Caraş-Severin şi cu structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră, atât pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice cât şi sub aspectul schimbului de date şi informaţii. Săptămânal, la sediul inspectoratului nostru se desfăşoară şedinţa Grupului de Coordonare şi Trasare Sarcini, la care participă factorii de răspundere din cele trei structuri, care stabilesc organizarea de acţiuni comune, menite să conducă la menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi asigurarea unui climat de siguranţă civică corespunzător.
Au fost desfăşurate numeroase acţiuni la care au participat reprezentanţii Gărzii Financiare, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Serviciul de Supraveghere Vamală, Oficiul Judeţean de Protecţia a Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Garda de Mediu, Direcţia Silvică etc.

Cooperare internaţională
    În cursul perioadei analizate au fost înregistrate şi soluţionate la nivelul structurilor de investigaţii criminale 5 comisii rogatorii internaţionale primite de la autorităţile italiene (1), germane (1), belgiene (1) şi austriece (2), ce au avut ca obiect documentarea faptelor penale comise de cetăţenii români în străinătate, exclusiv pentru infracţiuni de furt.
Un exemplu semnificativ îl reprezintă activităţile desfăşurate în comisia rogatorie formulată de autorităţile judiciare austriece, la care au participat efective din cadrul I.G.P.R., poliţişti din cadrul I.P.J. Caraş – Severin şi I.P.J. Suceava, doi ofiţeri de poliţie din Austria şi două reprezentante ale Ambasadei Austriei la Bucureşti. Comisia rogatorie a fost iniţiată ca urmare a datelor obţinute privind o grupare infracţională care acţiona de mai mult timp pe teritoriul Austriei. În urma activităţilor desfăşurate au fost puse în executare 4 mandate europene de arestare, au fost executate 7 percheziţii şi au fost ridicate mai multe bunuri şi valori în valoare de peste 10.000 euro. 
   
La nivelul structurilor inspectoratului au fost primite/transmise 125 de solicitări de asistenţă poliţienească internaţională. Totodată structurile inspectoratului au solicitat şi/sau primit un număr de 165 de informaţii direct prin intermediul punctelor de contact. Apreciem că aceste canale de cooperare funcţionează foarte bine, fiind un sprijin real în activitatea structurilor operative.

Informare şi relaţii publice
Relaţionarea cu opinia publică, organizarea de acţiuni mediatice, permanenta deschidere la semnalările cetăţenilor sunt practici curente în activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.
Au fost susţinute zece conferinţe de presă, iar poliţiştii inspectoratului au participat la 1.609 emisiuni radio şi TV.
Referitor la activitatea desfăşurată la nivelul I.P.J. Caraş-Severin au fost postate pe site-ul inspectoratului, la rubrica „Ştiri”, un număr de 816 evenimente şi 176 comunicate de presă.
Dintre materialele postate pe site, în cele două ziare locale şi pe site-urile de ştiri au fost publicate un număr de 2.080 articole, din care 931 favorabile, 1.149 neutre şi niciunul nefavorabil.

Relaţia cu publicul
La nivelul inspectoratului, în cursul anului 2012, au fost înregistrate 3.300 petiţii, cu 599 mai multe decât în anul 2011.
Din totalul de 3.300 petiţii au fost soluţionate favorabil 2.493, 235 nefavorabil, 155 fiind în curs de rezolvare. În 144 de cazuri competenţa a fost declinată către organele de justiţie sau parchet, în 270 situaţii au fost comunicate petenţilor precizări necesare privind posibilitatea legală de soluţionare sau returnare, iar 3 petiţii  au fost clasate direct.
Din cele 3.300 petiţii, 561 au fost sesizări privind comiterea de infracţiunii contra persoanei, 266 infracţiuni contra patrimoniului, 1.380 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii şi ordinii publice, a fost depusă şi o scrisoare de mulţumire, iar 81 au constituit reveniri ale cetăţenilor referitoare la probleme sesizate anterior si 939 au reprezentat diferite cereri.
În perioada analizată au fost primite în audienţă un număr de 396 persoane. Din totalul de petiţii depuse cu ocazia audienţelor au fost soluţionate: 304 pozitiv, 40 negativ, 19 sunt în curs de soluţionare, iar în 33 cazuri a fost declinată competenţa către alte instituţii.
În cursul anului 2012 au fost înregistrate 6 cereri la Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, răspunsurile fiind trimise/comunicate petenţilor în termenul legal, cu maximă celeritate.


CONCLUZII
Având în vedere scăderea înregistrată la infracţiuni sesizate (- 7,47%) şi  faptul că numărul infracţiunilor cu violenţă este scăzut, apreciez că judeţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ liniştit şi sigur.
Am înregistrat rezultate foarte bune şi în celelalte domenii privind siguranţa publică (scad infracţiunile contra persoanei cu 10,35%, scade infracţionalitatea stradală cu 3,97%, scad accidentele de circulaţie cu 7,34% şi numărul persoanelor decedate cu 18,42%), destructurarea grupărilor infracţionale şi combaterea evaziunii fiscale (creşte cu 350% prejudiciul recuperat).
Inspectoratul a finalizat „Programul local de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”  cu rezultate foarte bune şi am  propus conducerii Poliţiei Române continuarea acestui program de prevenire şi în anul 2013.
Principala neîmplinire o constituie creşterea numărului infracţiunilor contra patrimoniului îndeosebi a infracţiunilor de furt. Totuşi, comparativ cu alte judeţe, ne situăm mult sub media pe ţară în ceea ce priveşte volumul criminalităţii la infracţiunile sesizate contra patrimoniului.PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2013

Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră;
Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontalieră, destructurarea grupărilor infracţionale;
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri în domeniul de referinţă: evaziunea fiscală, achiziţiile publice, contrafacerea de mărfuri, contrabanda, corupţia şi protecţia intereselor financiare ale U.E.;
Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a structurilor inspectoratului.


ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar-şef de poliţie

dr. STOLOJESCU  GRIGORE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu