luni, 8 august 2011

Ministerul Apărării şi TRM au semnat un Acord de Parteneriat


CHIŞINĂU, August 8, 2011 – Acordul de colaborare între Ministerul Apărării şi IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este un parteneriat public pentru educarea generaţiilor în creştere în spiritul devotamentului faţă de neam, ţară, tradiţii, istorie, simboluri şi idealuri naţionale. Declaraţia respectivă a fost făcută de ministrul Apărării luni, 8 august, în cadrul ceremoniei de semnare a Acordului de parteneriat privind colaborarea mediatică reciprocă între Ministerul Apărării şi IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Preşedintele Companiei „Teleradio-Moldova”, Constantin Marin, a remarcat la rîndul său că deşi Ministerul Apărării şi Compania „Teleradio-Moldova” colaborează de mulţi ani, acest parteneriat nu a fost fructificat pînă în
prezent la justa valoare.

„Colaborarea dintre noi trebuie dezvoltată neapărat, iar acest acord pune temelia unui nou început. Consider că prin intermediul Companiei „Teleradio-Moldova”, Ministerul Apărării face legătura cu societatea, adică cu publicul nostru. În felul acesta noi stabilim acea punte sau liant între cetăţean şi armată, care este una din cele mai credibile instituţii în societate”, a sublinat preşedintele IPNA, Constantin Marin.

Acordul de parteneriat privind colaborarea mediatică între Ministerul Apărării şi Compania „Teleradio-Moldova” prevede că părţile semnatare vor colabora la producerea şi difuzarea pe postul Moldova 1 a emisiunii “La Datorie”, iar pe postul Radio Moldova a emisiunii “Scutul Patriei”. O altă prevedere a acordului stipulează că Ministerul Apărării şi Compania „Teleradio-Moldova” vor organiza şi desfăşura concursuri cu tematică istorică, militar-patriotică pentru premilitarii şi militari în termen. Potrivit acordului aceste concursuri vor putea fi difuzate atît în cadrul emisiunii „Scutul Patriei”, cît şi în cadrul altor emisiuni de tineret produse de Radio Moldova.

Totodată, părţile semnatre au covenit că vor menţiona numele partenerului în toate acţiunile de colaborare şi materialele media de promovare. În acest context, Ministerul Apărării va plasa fiecare ediţie a emisiunelor „La Datorie” şi „Scutul Patriei” pe pagina Web a Ministerului Apărării www.army.md şi pagina YouTube a Ministerului Apărării www.youtube.com/mdnationalarmy, cu inserarea logo-ului Moldova 1 şi Radio Moldova.

De menţionat că primul proiect organizat în conformitate cu acordul semnat de ministrul Apărării şi preşedintele Companiei „Teleradio-Moldova”, va demara marţi, 9 august. Proiectul întitulat: „Scrie istoria. Fii independent alături de Radio Moldova şi Armata Naţională”, va fi desfăşurat în taberele de odihnă “Andrieş” şi “Cuşmăriţa” din satul Ivancea, raionul Orhei, respectiv, satul Răculeşti, raionul Criuleni. Pentru copiii din aceste tabere vor fi organizate concursuri interactive şi de divertisment cu scopul de a a promova valorile naţionale în contextul aniversării a XX-a de la proclamarea independenţei R. Moldova şi de la crearea Armatei Naţionale.

Acordul de parteneriat privind colaborarea mediatică între Ministerul Apărării şi IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a fost semnat pe un termen de un an. În cazul în care nici una dintre părţile contractante nu va denunţa îndeplinirea obligaţiunilor stipulate, acordul în cauză va fi prelungit automat.


Pentru informaţii contactaţi:
Locotenent – colonel Alexandru JOSAN, Şef Serviciul Relaţii Publice,
Tel: +373 22 252090, +373 079707243

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu