vineri, 28 decembrie 2012

Materiile explozive în atenţia poliţiştilor

 În perioada 27.12.2012 – 01.01.2013, lucrătorii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase intensifica acţiunile pe întreg teritoriul judeţului, pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice.
Controalele vizează atât societăţile comerciale identificate că au achiziţionat articole pirotehnice, cât şi zonele pieţelor, acolo unde există indicii că se comercializează astfel de articole.
În cursul zilei de ieri, 27 decembrie a.c., în urma unei astfel de acţiuni desfăşurată în piaţa agroalimentară din municipiul Caransebeş, a fost identificat C.IOAN, în vârstă de 18 ani, care oferea spre vânzare 8 cutii cu petarde cu trei focuri a câte 100 de bucăţi fiecare, o cutie cu petarde desigilată cu trei focuri ce conţinea 98 de bucăţi şi o cutie cu petarde cu cinci focuri a 50 de bucăţi.
Întreaga cantitate de petarde a fost confiscată, iar în cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracţiunile de deţinere şi efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice.
Tot în cursul zilei de ieri, în piaţa agroalimentară Reşiţa Sud au fost identificaţi doi bărbaţi în vârstă de 34, respectiv 33 ani, care deţineau şi comercializau articole pirotehnice fără drept. Asupra celor doi au fost găsite 210 cutii cu petarde a 60 bucăţi, 3 cutii a 100 buc., 3 cutii a 50 buc., 17 bucăţi de petarde mari, 3 bucăţi de baterii cu 25 focuri, 12 bucăţi de petarde flash şi 30 bucăţi circoblitz tropic fireworks.
Articole pirotehnice au fost confiscate, iar în cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală.
Până în prezent, în cadrul acţiunii „Foc de artificii” au fost fost efectuate 53 de controale, fiind identificate 26 de persoane şi constatate 28 de infracţiuni la regimul materiilor explozive. De asemenea a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de 75,3 kg articole pirotehnice din categoria 1 şi 2.Nu au fost înregistrate evenimente negative constând în răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri, cauzate de folosirea necorespunzătoare a obiectelor pirotehnice.

     În judeţul Caraş-Severin sunt autorizate să deţină arme letale, un număr de 2510 persoane şi 1004 să deţină arme neletale. Numărul armelor letale deţinute este de 3521 şi 1097 arme neletale.
    Majoritatea armelor letale sunt arme de vânătoare.

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
ART. 37

Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Când fapta prevăzută în alin. (1) se referă la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.
Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 (focuri bengale, chibrituri, beţişoare bengale, pocnitori de Crăciun, jerbe, granule scânteietoare, chibrituri detonatoare, pocnitori pentru petreceri, scântei, bobiţe explozive, articole pirotehnice destinate vehiculelor şi alte destinaţii) către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.
Tentativa se pedepseşte.

ART. 38

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
a)    nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei ;
art. 34 = (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.
                        (2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii :
între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
              (3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

b)    nerespectarea prevederilor art. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.
art. 31 = (1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.
                (2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca, la solicitarea justificată a autorităţii de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu