joi, 27 decembrie 2012

De ce avizarea/autorizarea pe linie de protecţiei civilă? Documente necesare.

Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale din punct de vedere al protecţiei civile se realizează printr-un ansamblu de activităţi, stipulate în Legea nr.481/2004, republicată în anul 2008 privind protecţia civilă. O activitate importantă la care vom face referire în cele ce urmează o reprezintă protecţia populaţiei şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional de efectele atacurilor din aer. Pentru aceasta se  realizează sistemul naţional de adăpostire, care cuprinde: adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire realizat de agenţii economici şi proprietarii de imobile.
Categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de protecţie civilă, precum şi adăposturile care se amenajează ca puncte de comandă sunt aprobate prin HGR nr.560/2005, modificată şi completată cu HGR nr.37/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă.
Adăposturile publice de protecţie civilă prevăzute în documentaţiile tehnice ale investiţiilor se avizează tehnic, premergător eliberării autorizaţiilor de construire, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă comunicăm documentele necesare emiterii avizelor de protecţie civilă: cerere-tip - două exemplare; opis cu documentele depuse - două exemplare; certificat de urbanism - două exemplare în copie; plan de situaţie şi de încadrare în zonă - două exemplare în copie; plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi a instalaţiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie; planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie; conform prevederilor O.M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea  Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă. Memoriul tehnic de specialitate cuprinde date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereţilor şi planşeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalaţiile de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzireprecum şi  date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.
Certificarea realizării adăposturilor de protecţie civilă, conform reglementărilor specifice se face prin autorizaţia de protecţie civilă, care se solicită de către investitori, după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente: cerere-tip - două exemplare; opisul cu documentele depuse - două exemplare; autorizaţia de construire - două exemplare în copie;documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii - două exemplare; procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie.
Adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate în timp de pace pentru alte destinaţii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin
            Este important de reţinut că nu se percep taxe pentru eliberarea avizelor/autorizaţiilor de protecţie civilă.
             VĂ INFORMĂM CĂ pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin www.isusemenic.ro la domeniu de activitate avizare/autorizare găsiţi toate informaţiile şi tipizatele necesare pentru solicitarea avizelor/autorizaţilor de protecţiei civilă. Pentru amănunte şi detalii personalul compartimentului avizare/autorizare poate fi contactat la telefoanele 0255-211213/0255-223517 sau la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin din centru civic al municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.I. Programul de lucru cu publicul este în fiecare zi de luni a săptămânii între orele 8.00 - 15.00 şi vineri între orele 8.00 – 11.00.

OFIŢER SPECIALIST I
Maior Simona DUMITRACHENiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu