joi, 18 octombrie 2012

POLIŢIA CARAŞ-SEVERIN PRIMEŞTE DREPT LA REPLICĂ

Blogul "M" publică EXCLUSIV, informaţii, comentarii şi analize referitoare la mediul şi problemele de securitate, de orice fel, precum şi comunicate de presă transmise şi semnate de instituţiile Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării. În virtutea deontologiei profesionale, acordăm, mai jos, domnului Ovidiu Cătălin Gogoșeanu un drept la replică survenit în urma apariției pe blogul noastră a unui comunicat referitor la domnia sa. Facem precizarea că DOAR TITLUL aparţine redacţiei noastre, conţinutul reprezentînd un comunicat de la IPJ Caraș-Severin. 

CĂTRE,

            "M" – ZIAR ON LINE

      Subsemnatul GOGOŞEANU OVIDIU-CATALIN, în calitate de administrator al S.C. RESITA WORKS S.R.L., cu sediul in Resita, Str. Gurghiului, nr. 12, sc. B, et. 2, ap. 5, Jud. Caras-Severin, CUI 26127840,

      În temeiul art. 70 alin.1, art.72 şi art.73 alin.1 C civ., coroborate cu art. 10 din Codul Deontologic al Ziaristului,

            Prin prezenta solicit,

DREPTUL LA REPLICĂ

      ca urmare a publicării în ziarul on line "M" a articolului intitulat "EVAZIUNE, FURĂCIUNI ŞI BULIBĂŞEALĂ RUTIERĂ", articol care conţine informaţii eronate referitoare la persoana mea, identificată cu prenume şi iniţiala numelui, în calitate de administrator al unui SRL neidentificat ca persoană juridică, dar identificat ca obiect de activitate.

      Vă solicit să corectaţi, prin publicarea prezentului DREPT LA REPLICĂ, informaţiile inexacte pe care le-aţi publicat în articolul amintit , ca formă esenţială de reparare a prejudiciului adus subsemnatului, GOGOŞEANU OVIDIU-CATALIN, în calitate de administrator al societăţii comerciale pe care o reprezint.

      Referitor la starea de fapt descrisă în articol , respectiv că vineri 12 octombrie 2012 , lucrători din cadrul IPJ - Serviciul de Investigare a Fraudelor au efectuat verificări la societatea al cărei administrator sunt şi au constatat că subsemnatul nu am evidenţiat corect în documentele contabile taxele şi impozitele datorate bugetului de stat şi ca urmare a acestei neevidenţieri am prejudiciat statul cu suma de 3983721 lei

      "Vineri 12 octombrie a.c., lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor , din cadrul IPJ, au efectuat verificări la o societate comercială de pe raza municipiului Reşiţa.

      S-a constatat că G. Ovidiu din Reşiţa , administratorul societăţii comerciale nu a evidenţiat corect în documentele contabile taxele şi impozitele datorate bugetului de stat din activitatea de plasare a forţei de muncă, prejudiciind bugetul de stat , în suma de 3983721 lei. Se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală."

      Vă aduc la cunoştinţă faptul că lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ nu au efectuat în data de 12.10.2012 verificări la sediul societăţii comerciale şi, pe cale de consecinţă, nici nu au constatat printr-un act administrativ, care să-mi fie adus la cunoştinţă de către dumnealor, că nu am evidenţiat corect în documentele contabile taxele şi impozitele datorate bugetului de stat. Înţeleg să probez aceste susţineri cu copia Registrului unic de control al societăţii.

      SC RESITA WORKS SRL, cu sediul in localitatea Reşiţa, Str. Gurghiului, nr. 12, sc. B, et. 2, ap. 5, Jud. Caraş-Severin, este o societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului”- cod CAEN 7820, fiind autorizata ca agent de munca temporara, de către Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale.

      Societatea al cărei administrator sunt a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în cursul lunii mai 2012, ca urmare a avizului de inspecţie fiscală întocmit de către inspectorii din cadrul DGFP Caraş-Severin.

      La data de 05.07.2012 , societăţii i-au fost comunicate raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere, care au stabilit în sarcina societăţii obligatii fiscale principale de natura: impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti-persoane juridice nerezidente, contributiei de asigurari sociale datorate de angajator, contributiei individuale de asigurari sociale retinute de la asigurati, contributiei de asigurari pentru somaj datorate de angajator, contributiei individuale de asigurari pentru somaj retinute de la asigurati, contributiei pentru asigurari de sanatate datorate de angajator, contributiei pentru asigurari de sanatate retinute de la asigurati, contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice, contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator, contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor; cat si obligatii fiscale accesorii de natura dobanzilor/majorarilor de intarziere si penalitatilor de intarziere, acte administrativ-fiscale care în termen legal , respectiv la data de 20.07.2012, au fost contestate în procedură administrativă.

      Menţionez faptul că lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ, până în momentul de faţă , nu mi-au adus la cunoştinţă faptul că sunt cercetat "pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", respectiv nu mi-au adus la cunoştinţă învinuirea şi nu mi-au comunicat vreun act de procedură în acest sens, respectiv nu am fost citat, nici în calitate de făptuitor şi nici în calitate de învinuit, să mă prezint la Serviciul de Investigare a Fraudelor, respectiv în faţa organului de urmărire penală pentru a mi se aduce la cunoştinţă natura acuzaţiei aduse împotriva mea.

      Ca urmare a apariţiei articolului de presă , la data de 15.10.2012, am fost nevoit să îmi angajez un apărător deoarece am constatat că îmi este încălcat în mod flagrant principiul prezumţiei de nevinovăţie şi al confidenţialităţii actelor premergătoare urmăririi penale, aflându-mă în situaţia încălcării flagrante a art. 6 şi a art. 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

      Referitor la titlul articolului de presă "EVAZIUNE, FURĂCIUNI ŞI BULIBĂŞEALĂ RUTIERĂ", apreciez că mi s-a încălcat în mod flagrant dreptul la demnitate şi propria imagine, demersul dvs. fiind lipsit de deontologie profesională , având ca şi consecinţă prejudicierea imaginii societăţii al cărei reprezentant sunt.

      Însăşi Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în sensul că , deşi presa are datoria de a transmite informaţii şi idei cu privire la chestiunile de interes public , ea nu trebuie să depăşească, între alte limite, pe cea a protecţiei reputaţiei altora.

      Vă solicit să corectaţi, prin publicarea prezentului drept la replică, informaţiile pe care le-aţi publicat în articolul amintit. În caz contrar, înţeleg să mă adresez instanţelor competente pentru a-mi apăra dreptul la imagine .

Vă mulţumesc.

GOGOŞEANU OVIDIU-CATALIN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu