vineri, 26 noiembrie 2010

”Unitas per veritatem”Corpul Naţional al Poliţiştilor
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “PRO LEX”
Sindicatul Poliţiştilor din România “DIAMANTUL”


Material prezentat astǎzi, 26.11.2011, la conferinţa de presǎ

I. Referitor la ACORDul DE COLABORARE ”Unitas per veritatem”

Părţile semnatare:
Corpul Naţional al Poliţiştilor
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “PRO LEX”
Sindicatul Poliţiştilor din România “DIAMANTUL”

Scopul: eficientizarea acţiunilor reprezentanţilor angajaţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor prin colaborarea între organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor (C.N.P.) şi organizaţiile sindicale ale poliţiştilor pentru apărarea drepturilor profesionale şi intereselor membrilor acestor organizaţii, desfăşurarea unor acţiuni comune şi susţinerea reciprocă în activităţile organizate la nivel local sau naţional.

Premise:
Situaţia determinată de măsurile de austeritate luate de Guvernul României începând cu luna iulie 2010 şi perspectiva confirmată de reducere a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, măsurile de reorganizare a ministerului şi schimbare a legislaţiei, afectează negativ veniturile şi alte drepturi ale poliţiştilor şi celorlalţi angajaţi din M.A.I.
Faţă de aceste consecinţe organizaţia profesională CNP şi sindicatele susţin în faţa conducerii ministerului şi guvernului luarea unor măsuri alternative de reducere a cheltuielilor de personal şi de altă natură, înainte de reducerea veniturilor poliţiştilor, poziţii exprimate de organizaţii prin informarea oportună şi continuă a membrilor, pe site, videoconferinţe, adunări, discuţii cu preşedinţii consiliilor departamentale şi teritoriale.
În agitaţia publică generală creată de anunţarea intempestivă a unor măsuri de austeritate adoptate de Guvernul României şi a altora pe care urmează să le ia în continuare pe fondul crizei economico-financiare a lipsit o poziţie comună a organizaţiilor profesionale şi sindicale din structurile poliţieneşti, a conducătorilor acestor instituţii, precum şi a conducerii ministerului.

Obiectivele Acordului sunt următoarele:
Reglementarea carierei poliţiştilor prin Statutul poliţistului şi nu prin ordin al ministrului, astfel încât încadrarea şi promovarea să se facă pe baza aptitudinilor şi competenţelor profesionale.
întărirea autorităţii poliţiştilor şi aplicarea mǎsurilor de asistenţǎ şi protecţie.
Recunoaşterea profesiei de poliţist.
recunoaşterea dreptului poliţiştilor de a desfǎşura şi alte activitǎţi în domeniul privat.
Realizarea unui sistem de informare reciprocă cu privire la evoluţiile discuţiilor şi negocierilor din cadrul dialogului social cu M.A.I. şi cu alte instituţii ale statului.
Identificarea modalităţilor practice de colaborare în vederea stabilirii unor poziţii comune referitoare la măsurile de austeritate fără precedent stabilite de Guvernul României, care afectează poliţiştii, dar şi a soluţiilor alternative la aceste măsuri.
Susţinerea reciprocă a propunerilor şi amendamentelor la legile ce vor fi trimise în Parlament, la ordonanţele şi hotărârile guvernului şi ordinele ministrului, prin care se vor mai hotărî modificări ale cadrului legislativ privind statutul poliţistului, salarizarea şi pensionarea ori reduceri ale veniturilor poliţiştilor şi de personal.
Informarea publică a cetăţenilor, mass-mediei şi instituţiilor statului despre măsurile luate şi efectele acestora asupra poliţiştilor, despre lipsa asigurǎrii mijloacelor necesare îndeplinirii atribuţiilor şi preconizatele concedieri de poliţişti.
Participarea la formele de protest public ca reacţie faţă de reducerea veniturilor şi concedierilor.
Contestarea în instanţele de judecată a actelor normative şi administrative emise de parlament, guvern şi minister, care încalcă sau restrâng drepturile poliţiştilor, cu susţinerea financiară şi juridică din partea tuturor organizaţiilor semnatare.
Acordarea de sprijin material şi juridic membrilor organizaţiei profesionale CNP şi/sau sindicatelor, afectaţi de măsurile de concediere preconizate, dacǎ disponibilizǎrile s-au efectuat cu încǎlcarea vǎditǎ a prevederilor legale.
Normalizarea relaţiilor de colaborare la nivel central şi judeţean între organizaţia profesională şi sindicate, precum şi între sindicate. Susţinerea comună a unor probleme sau poliţişti în faţa conducerilor structurilor poliţieneşti.


II. Referitor la depolitizarea instituţiei prin crearea unui Statut al poliţistului dupǎ modelul Olandei sau Germaniei

Cu privire la evenimentele ce au precedat mitingului poliţiştilor, organizaţiile noastre apreciazǎ cǎ sunt mai multe exagerǎri care, cu ştiinţǎ sau neştiinţǎ, afecteazǎ grav autoritatea poliţiştilor.
Problemele personale sau profesionale pe care le au anumiţi şefi, nu trebuie sǎ facǎ obiectul unor show-uri televizate.
Ani buni, nepotismul şi interesele politice au fost criteriile de promovare în funcţie.
Astǎzi, ne-am unit pentru a ne opune împreunǎ unor astfel de practici.
Dacǎ pânǎ acum, rolul nostru a fost de a critica şi protesta, obiectivul asocierii este de a crea şi susţine un proiect de Statut al poliţistului, dupǎ modelul Olandei şi Germaniei, armonizat însǎ cu Statutul funcţionarului public, astfel încât:
poliţiştii sǎ provinǎ doar din şcolile de poliţie şi nu din sursǎ externǎ;
poliţişti sǎ fie doar aceea care efectueazǎ cu adevǎrat muncǎ de poliţie, nu şi cei care deservesc structurile operative (ex. administrativ, contabilitate, juridic, logistic);
promovarea sǎ se facǎ în funcţie de rezultate şi pregǎtire profesionalǎ;
promovarea în grad sǎ nu mai fie condiţionatǎ de funcţia aferentǎ postului. În acest moment, un poliţist nu poate face carierǎ într-o specializare, întrucât la un moment dat, funcţia nu-i permite sǎ promoveze în gradul urmǎtor, fiind nevoit sǎ-şi schimbe profilul muncii pentru a ocupa o funcţie care sǎ-i permitǎ avansarea;
promovarea în funcţie sǎ nu se facǎ doar pe funcţii vacante, acestea urmând a se transforma în condiţiile prevǎzute de lege (toţi ceilalţi funcţionari publici promoveazǎ în funcţie pe baza unui examen, în condiţiile prevǎzute în Legea nr. 188/1999);
cariera poliţiştilor sǎ fie reglementatǎ în Statutul poliţistului şi nu prin ordin al ministrului, astfel încât încadrarea şi promovarea să se facă pe baza aptitudinilor şi competenţelor profesionale;
sǎ nu se mai facǎ derogǎri de la îndeplinirea condiţiilor legale de participare la concursuri sau examene;

III. Referitor la salarizarea poliţiştilor

În ceea ce priveşte salarizarea poliţiştilor pentru 2011, din analiza celor douǎ acte normative rezultǎ o scǎdere medie a veniturilor poliţiştilor cu cel puţin 4,5% din salariu/lunar.
Astfel cǎ, potrivit Legii nr. 118/2010, veniturile au fost reduse cu 25%.
Prin legea cadru de salarizare nu se vor mai acorda prima de vacanţǎ şi premiul anual (al 13-lea salariu).
Prima de vacanţǎ = 1 salariu : 12 luni = 8,5% lunar
Prima anualǎ = 1 salariu : 12 luni = 8,5% lunar
= o reducere cu 17% din venitul lunar
Prin legea de salarizare pentru 2011, sumele astfel diminuate vor creşte cu 15%. S-au redus veniturile cu 25%, iar creşterea cu 15% aplicatǎ la salariul diminuat, conduce la o recuperare de 12,5% (ex. dacǎ venitul iniţial era de 1.000 lei cu  reducerea de 25%, rezultǎ un venit de 750 lei. O creştere cu 15% înseamnǎ un venit de 862,5 lei, deci o recuperare de 12,5 % din reducerea iniţialǎ.

= 17% - 12,5% = o nouǎ diminuare cu 4,5% din venitul/lunar pentru 2011.

În ceea ce priveşte salarizarea poliţiştilor în viitor:

Noua lege adânceşte diferenţa între agenţii de poliţie şi ofiţeri (în special, chestori – creşterea coeficienţilor acestora fiind de 125 de ori mai mare decât cea a agenţilor), menţinând diferenţa faţǎ de subofiţerii din armatǎ care au funcţii echivalente.
La data aplicǎrii, integrale, a legii cadru de salarizare, poliţiştii vor înregistra creşteri ale veniturilor, însǎ acestea sunt departe de a fi echitabile raportat la pericolul la care sunt expuşi, incompatibilitǎţile suplimentare, restrângerile unor drepturi şi importanţa muncii prestate.

În tabelul de mai jos aveţi comparaţia între prevederile legii în vigoare şi ale proiectului de modificare, pentru care Guvernul îşi va asuma rǎspunderea:ţ Coeficienţi de ierarhizare
Legea 330/2009
(actualǎ) Coeficienţi de ierarhizare
Proiect de lege ce va fi asumat de Guvern 19.11.2010
minim maxim minim maxim
1 secretar de stat – şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică S 10,60 - 13,10
2 Funcţii corespunzătoare gradului de chestor general de poliţie S 8,95 9,15 10,97 12,11
3 Funcţii corespunzătoare gradului de chestor-şef de poliţie S 8,80 8,90 9,94 10,70
4 Funcţii corespunzătoare gradului de chestor principal de poliţie S 8,50 8,60 9,00 9,70
5 Funcţii corespunzătoare gradului de chestor de poliţie S 7,40 8,15 7,76 8,78
6 Funcţii corespunzătoare gradului de comisar-şef de poliţie S 5,30 7,00 5,63 7,58
7 Funcţii corespunzătoare gradului de comisar de poliţie S 4,25 4,70 4,51 5,23
8 Funcţii corespunzătoare gradului de subcomisar de poliţie S 3,85 4,20 3,89 4,40
9 Funcţii corespunzătoare gradului de inspector principal de poliţie S 3,05 3,70 3,11 3,70
10 Funcţii corespunzătoare gradului inspector de poliţie S 2,60 2,95 2,69 2,96
11 Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie S 2,50 2,55 2,56 2,62
12 Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie debutant S 2,30 - 2,43
ţăş
S 2,56 2,62
M 2,43 2,49
ţăşţ S
2,15 2,49
M 1,95 2,37
15 Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie debutant M 1,70 - 1,90

Printr-o adresǎ comunǎ, am propus Guvernului şi Parlamentului României o grilǎ de salarizare justǎ şi echilibratǎ.

Noua lege de salarizare înlǎturǎ echivocul în ceea ce priveşte incompatibilitǎţile poliţiştilor şi dreptul acestora la un al doilea serviciu.
Alăturat vă reproducem aliniatul (1) al articolului 96 din proiectul de modificare a legii cadru de salarizare, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament:
„Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public sau funcţionar public cu statut special potrivit fişei postului.”

Pentru restituirea sumelor cu care au fost reduse veniturile în baza legii nr. 118/2010, organizaţiile noastre şi-au unit eforturile în vederea redactǎrii unei acţiuni, temeinic motivate, pentru a spori şansele de câştig în instanţǎ.

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR,
Cristea Marian - Membru Birou executiv central, tel. 0743014103


SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR „PRO LEX”
Lincu Vasile – Preşedinte, tel. 0728.788.000


SINDICATUL POLIŢIŞTILOR DIN ROMÂNIA “DIAMANTUL”
Păscuţ Emil – Preşedinte, tel. 0769.058.158

Un comentariu:

  1. RETURNATI POLITIA ROMANA POLITISTILOR

    http://www.sprdiamantul.ro/politia/news.php

    RăspundețiȘtergere