miercuri, 24 noiembrie 2010

Comunicat de presă
„Victorie în lupta privind recunoaşterea dreptului poliţiştilor
de a desfăşura şi alte activităţi din sectorul privat!”


Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex” a făcut demersuri pentru ca poliţiştii să poată lucra şi în alte domenii, similar colegilor din Germania, Olanda sau Italia.

Deşi prevederile art. 52 din Legea nr. 330/2009, respectiv art. 96 alin (1) din Legea nr. 161/2003 sunt clare sub acest aspect, iar Agenţia Naţională de Integritate a confirmat dreptul poliţiştilor de a lucra şi în sectorul privat, conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor s-a opus, motivând că nu se aplică şi poliţiştilor.

„Pro Lex” nu a abandonat această problemă şi a formulat acţiune în instanţă pentru constatarea dreptului, iar pe de altă parte, a susţinut reglementarea, fără echivoc a incompatibilităţii funcţionarilor publici cu statut special (poliţişti) în cadrul comisiei de lucru de la Ministerul Muncii, însǎrcinatǎ cu elaborarea proiectului de modificare a legii cadru de salarizare.

Alăturat vă reproducem aliniatul (1) al articolului 96 din proiectul de modificare a legii cadru de salarizare, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament:

„Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public sau funcţionar public cu statut special potrivit fişei postului.”
Contact:
Preşedinte, Lincu Vasile, tel. 0728.788.000, 0761.788.000

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu