marți, 23 noiembrie 2010

COMUNICAT Strategia de securitate internă a UEComisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom, a anunţat, la sfîrşitul săptămînii trecute, în faţa jurnaliştilor specializaţi în probleme de securitate, finalizarea de către Comisia Europeană a Strategiei de securitate internă a UE. Asociaţia Română a Specialiştilor în Securitate a fost singura instituţia din România invitată să participe la dezbaterile ce au precedat lansarea strategiei.

Aceasta include măsuri comune de:

- combatere a reţelelor infracţionale şi teroriste
- combatere a criminalităţii cibernetice;
- consolidare a securităţii frontierelor;
- gestionare a situaţiilor de criză.

Prezenta strategie introduce o abordare comună privind răspunsul la ameninţările şi provocările cu care UE se va confrunta în domeniul securităţii.

Obiective majore şi măsuri pentru realizarea acestotra:

1. Destructurarea reţelelor infracţionale internaţionale care ameninţă statele membre. Măsuri:
- punerea sub sechestru şi confiscarea profiturilor şi activelor provenite din săvârşirea de infracţiuni (2011);
- utilizarea registrelor cu numele pasagerilor în UE (2011);
- monitorizarea şi acordarea de asistenţă statelor membre în ceea ce priveşte combaterea corupţiei (2011).

2. Prevenirea terorismului şi combaterea radicalizării şi a recrutării de militanţi islamişti. Măsuri:
- elaborarea unei politici pentru extragerea şi analizarea datelor de mesagerie financiară în cadrul UE;
- programul de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste (TFTP UE) (2011);
- înfiinţarea unei reţele europene comune pentru creşterea gradului de informare a publicului cu privire la radicalizare şi adoptarea unor măsuri pentru a combate propaganda extremistă violentă (2011);
- consolidarea politicii UE de securitate a transporturilor (2011).

3. Creşterea nivelului de securitate pentru cetăţeni şi întreprinderi în spaţiul cibernetic. Măsuri:
- înfiinţarea unui centru al UE de combatere a criminalităţii cibernetice (2013);
- crearea unei reţele de echipe de intervenţie în caz urgenţă informatică (2012);
- înfiinţarea unui sistem european de alertă şi schimb de informaţii – EISAS, (2013).

4. Consolidarea securităţii frontierelor. Măsuri:
- înfiinţarea Sistemului european de supraveghere a frontierelor – EUROSUR, (2011);
- identificarea “punctelor sensibile” la frontierele externe (2011);
- elaborarea de rapoarte comune privind traficul de persoane, filierele de imigraţie clandestină şi traficul de mărfuri ilegale (2011).

5. Creşterea capacităţii Europei de gestionare a situaţiilor de crize şi dezastre. Măsuri:
- înaintarea unei propuneri privind punerea în aplicare a clauzei de solidaritate (2011);
- înaintarea unei propuneri privind dezvoltarea unei capacităţi europene de răspuns în situaţii de urgenţă (2011);
- definirea unei politici de gestionare a riscului (2014).

Anual, Comisia Europeană va prezenta Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri un raport privind progresele înregistrate.

Un rol-cheie în punerea în aplicare a strategiei comune îl va avea Comitetul permanent pentru cooperarea operaţională în domeniul securităţii interne (COSI), care va avea sprijinul Comisiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu