marți, 30 noiembrie 2010

Legislaţia actuală în domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă

Securitatea la incendiu a construcţiilor este elementul de a căror importanţă oamenii devin conştienţi doar după ce dezastru se produce. Primele măsuri pentru a preveni o serie de nenorociri trebuie să le ia autorităţile locale, proiectanţii din domeniul construcţiilor şi investitorii. O primă măsură ce trebuie luată este aceea de a respecta legislaţia în domeniu.
Vă informăm pe această cale despre legislaţia ce stă la baza avizării/autorizării privind securitatea la incendiu:
LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în M.O. Partea I, până la 18 septembrie 2006
ORDIN Nr. 80 din 6 mai 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, publicat în M.O., NR. 326 din 15 mai 2009
HOTĂRÂRE Nr. 1739 din 6 decembrie 2006, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în M.O. NR. 995 din 13 decembrie 2006
HOTĂRÂRE nr. 560 din 15/06/2005, pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civila, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comanda, publicată în M.O. Partea I nr. 526 din 21/06/2005, modificată şi completată cu, HOTĂRÂRE Nr. 37 din 12 ianuarie 2006, privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în M.O. NR. 47 din 19 ianuarie 2006
ORDIN nr. 130 din 25 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, publicat în M.O. nr. 89 din 5 februarie 2007
LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 , privind protecţia civilă, publicat în M.O. nr. 1094 din data: 24 noiembrie 2004
DECIZIA nr.177/1999 a Primului ministru al României, pentru aprobarea " Normele tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi "
Luând în considerare simţul dumneavoastră civic, pentru depunerea documentaţiilor sau orice informaţie necesară, personalul compartimentului avizare/autorizare vă stă la dispoziţie la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Castanilor, nr.123 .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu