miercuri, 11 iulie 2012

CANICULA - FACTOR GENERATOR DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

Canicula este definită ca fiind căldura dogoritoare specifică zilelor foarte calde de vară, arşiţă. Efectele ei asupra mediului şi oamenilor, dar şi măsurile de protecţie ce trebuie adoptate în perioadele extrem de călduroase ale anului ar trebui să reprezinte una dintre preocupările predominante ale oamenilor în perioada verii. În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă: - Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice. - Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare. - Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră. - Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie. - Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive - Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement. - Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept. - Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi. - Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. - Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor. Perioada caniculară poate fi însoţită de o creştere a numărului incendiilor de vegetaţie şi în special a celor de mirişti, sens în care precizăm următoarele: Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei. Efectele caniculei se fac simţite cu mai mare intensitate în mediul urban, întrucât construcţiile înalte din oraşe opresc circulaţia naturală a aerului, iar pe străzile înguste se acumulează şi alte gaze toxice, provenite în special de la maşini. De aceea, în perioadele caniculare este recomandată udarea principalelor căi rutiere din oraşe, ridicarea într-un ritm mai alert a gunoaielor menajere şi asigurarea spaţiilor verzi şi a împăduririlor. În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, riscul producerii unor situaţii de urgenţă cum sunt bolile, epizootiile, creşte semnificativ, de aceea este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de igienă şi de protecţie a organismului, astfel: Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei: - Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice); - Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00; - Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare; - Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţel, urzici); - Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică; - Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare; - Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine animală; - Nu consumaţi alcool (inclusiv bere) – vă deshidratează şi vă transformă într-o potenţială victimă a caniculei; - Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie; - Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme; - Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră; - Creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului; - Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente; - Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător. Canicula reprezintă una din cele mai importante ameninţări ale naturii în zilele noastre. De aceea, se impune cunoaşterea temeinică a riscurilor şi fenomenelor conexe acesteia în scopul protecţiei bunurilor şi a vieţii şi acceptarea capriciilor vremii, cu care suntem nevoiţi să convieţuim. Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei SUBOFIŢER OPERATIV PRINCIPAL I Plutonier Eugen URZICEANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu