miercuri, 7 noiembrie 2012

SEDINŢA ORDINARĂ A C.J.S.U.


1. Situaţii deosebite

De la ultima şedinţă ordinară a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, din data de 04 iulie 2012, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin nu au fost înregistrate situaţii de urgenţă care să impună întrunirea comitetului în şedinţă extraordinară. Totuşi, urmare a fenomenelor meteorologice ce au afectat judeţul nostru, respectiv ploi, creşterea nivelurilor cursurilor de apă şi a scurgerilor de pe versanţi au fost înregistrate, conform raportului de sinteză nr. 4/28 august 2012, pagube în valoare totală de 2.315.000 lei. Astfel, au fost afectate: aprox. 1 km de DJ (com. Văliug), 3 poduri şi 8 podeţe (com. Pojejena şi Văliug),  0,5 km reţea alimentare cu apă şi 1 km reţea canalizarea (com. Văliug).

2. Atenţionări şi avertizări hidrometeorologice   

În intervalul iulie-octombrie, prin dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” Caraş-Severin au fost primite şi retransmise 34 de atenţionări meteorologice cod galben, din care 24 cu caracter imediat, 2 avertizări cod portocaliu şi 8 informări meteo fără cod.

    3. Probleme
   
Dintre greutăţile întâmpinate privind modul de colaborare cu CLSU, amintim faptul că solicitările transmise de către ISU rămân, de cele mai multe ori, fără răspuns. Spre exemplificare, în ultimele luni au fost solicitate date privind:
efectele posibile ale seismelor (au răspuns 24 de primării);
dotările existente la nivel local pentru asigurarea intervenţiei la inundaţii (au răspuns 6 primării);
reţelele de alimentare cu apă funcţionale şi numărul de hidranţi existenţi (au răspuns 40 de primării);
dotarea SVSU privind protecţia chimica, biologică, radiologică şi nucleară (35 de primării au răspuns);
componenţa comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (42 de primarii au răspuns).
Desigur, o condiţie esenţială pentru o bună comunicare cu primăriile ar fi aceea ca la nivelul acestor instituţii să funcţioneze, în permanenţă, cel puţin o linie de fax, care să fie pus pe modul automat, pentru a putea fi primite informările transmise de ISU, inclusiv pe timpul nopţii.

∙∙∙
Având în vedere faptul că în primul trimestru al anului viitor va fi necesară întocmirea „Planului comitetului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare” pentru anul 2013, vă rugăm să trataţi cu seriozitate întocmirea acestor planuri la nivel local.
Rămânând în acelaşi context, cel al cooperării, şi pornind de la faptul că exerciţiul este mama învăţăturii, vă rugăm să ne răspundeţi la antrenamentele bilunare executate în baza unui ordin de ministru. Aceste antrenamente au rolul de a ne pregăti, atât pe dumneavoastră, cât şi pe noi, cei de la ISU, în vederea asigurării fluxului informaţional. Totodată, cu ocazia acestor antrenamente, care au la baza scenarii posibile, ne putem verifica cu toţii viteza de reacţie şi cunoştinţele despre managementul situaţiilor de urgenţă.

4. Precizări privind gestionare evenimente pe timpul sezonului rece:
- Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat;
- Drumurile naţionale: Secţia Orşova şi Secţia Caransebeş;
- Direcţia de Sănătate Publică;
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă.

   

5. PRINCIPALELE MĂSURI – GESTIONARE SITUAŢII DE URGENŢĂ LA NIVEL LOCAL


Notificarea ISU, din proprie iniţiativă, cu privire la datele de contact ale primarilor;
Actualizarea componenţei CLSU, întrunirea acestuia în şedinţă ori de câte ori situaţia o impune şi transmiterea datelor de contact ale membrilor la ISU;
Informarea operativă a ISU despre producerea sau iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă (tel.: 0255.211.213; Fax: 0255.212.137 0255.215.326; dispecerat_isucs@yahoo.com)
Asigurarea permanenţei în primării pe timpul atenţionărilor/avertizărilor hidrometeorologice cu personal corespunzător pentru avertizarea populaţiei şi asigurarea fluxului informaţional;
Stabilirea de forţe umane şi mijloace materiale pentru asigurarea unei prime intervenţii până la sosirea echipajelor profesioniste;
Asigurarea unui stoc minim de materiale pentru intervenţie în funcţie de vulnerabilităţile existente;
Instruirea populaţiei cu privire la modul de comportare în cazul unor situaţii de urgenţă;
Transmiterea rapoartelor operative pe timpul situaţiilor de urgenţă cu privire la efectele acestora;
Constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor;
Transmiterea rapoartelor de sinteză (întocmite în baza proceselor verbale de constatare a pagubelor încheiate de comisia de evaluare) cu privire la efectele produse de situaţia de urgenţă.

Baza legala:
ORDIN MAI nr. 192 din 2 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; ORDIN MAI nr. 245 din 18.10.2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;
ORDIN MAI nr. 736 din 22 iunie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţa.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SEMENIC”
AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
INSPECTOR ŞEF

Colonel

Titus SUSANNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu